DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Kým my, v prípade Európskej charty menšinových alebo regionálnych jazykov sme prijali tie maximálne možné záväzky, ktoré postupne napĺňame, tak maďarská strana prijala minimálne záväzky a aj s ich napĺňaním má problém.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Nepravda

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov stanovuje v článku 2. bod 2. toto:

"2. Vo vzťahu ku každému jazyku, ktorý sa uvedie pri
ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa článku 3, sa každá
zmluvná strana zaväzuje uplatňovať minimálne 35 odsekov alebo
písmen vybratých z ustanovení časti III tejto charty, pričom
najmenej tri musia byť vybraté z článkov 8 a 12 a po jednom
z článkov 9, 10, 11 a 13."


Záväzky jednotlivých krajín sú uverejnené tu.

Slovenská republika sa vo svojej ratifikácií v roku 2001 zaviazala dodržiavať Chartu pri rôznych jazykoch rôzne. Pri maďarskom jazyku sa zaviazala dodržiavať až 53 odsekov. To však nie je maximum, ktoré Charta definuje.

Maďarská republika sa zaviazala napĺňať 46 odsekov, teda vyššiu ako minimálnu hranicu. Či má MR s napĺňaním odsekov problém, nedokážeme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error