DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Povedali ste, že SR išla na maximálne záväzky. O čom hovoria medzinárodné dokumenty čo sa týka kvóty? 10%. To sme navrhli...

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Zavádzajúce

Benátska komisia (poradný orgán Rady Európy pre ústavné záležitosti) konštatuje, že ustanovenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín nie sú kompatibilné s prijatými záväzkami SR. V odstavci 136 hovorí: "Niektoré ustanovenie Zákona sú nekompatibilné so záväzkami, ktoré SR prijala a ako také by mali byť revidované. Tieto ustanovenia sa týkajú: povinnosti používať štátny jazyk v úradnom styku v oblastiach, kde menšina nedosahuje 20%…"

Hore uvedený dokument hovorí o tom, súčasné kvórum (20%) nie je kompatibilné s medzinárodnými záväzkami SR. Nehovorí však konkrétne o 10% kvóra menšín.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error