DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby 2017 PSK v RTVS
Iné - 25.10.2017

Peter Chudík

SMER-SD
3 3 0 1

Milan Majerský

KDH
4 4 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Peter Chudík
 • Milan Majerský
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Milan Majerský

KDH

...máme najnižšie HDP na obyvateľa (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)...

Iné - 30.10.2017
Pravda

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má najnižšie regionálne HDP na obyvateľa, Podľa najnovších dostupných údajov Štatistického úradu SR z roku 2015 je HDP na obyvateľa v PSK 8 630,811 eur (13 282,8 vo vyjadrení ako parita kúpnej sily). Celoslovenský priemer je pritom na úrovni 14 511,369 eur. Druhou na...

Milan Majerský

KDH

...máme najnižšiu priemernú mzdu (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)...

Iné - 30.10.2017
Pravda

Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2016 je priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Prešovskom samosprávnom kraji vo vyške 830 eur. Je to najnižšia nominálna mesačná mzda zo všetkých krajov. Na predposlednej priečke sa so sumou 897 eur nachádza Banskobystrický kraj. Prie...

Milan Majerský

KDH

...máme najvyššiu nezamestnanosť (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)...

Iné - 30.10.2017
Nepravda

Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) zo septembra 2017 je miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji na úrovni 10,32 % druhou najvyššou na Slovensku. Najviac nezamestnaných je v Košickom samosprávnom kraji, a to 10,48 % (.xls, tab. 1). Výrok...

Peter Chudík

SMER-SD

...opravujeme cesty II. a III. triedy, za posledných 10 rokov 200 mil. eur (...

Iné - 29.10.2017
Nepravda

Podľa záverečných účtov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za obdobie rokov 2007-2016, teda obdobie posledných 10 rokov, vynaložil kraj na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy 155 467 511 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Správu a opravu komunikácií II. a III. triedy kraj zabezpe...

Milan Majerský

KDH

Najmenej investícií za posledných 15 rokov išlo do Prešovského kraja, 57 miliónov eur, najviac do trenčianskeho - 360 miliónov eur

Iné - 26.10.2017
Pravda

Podľa analýzy investičných stimulov od INESS bolo v posledných 15 rokoch (2002-2016) do Prešovského samosprávneho kraja (PSK) investovaných 57,3 miliónov eur a do Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 355,9 miliónov eur. V prípade PSK je to najnižšia a v prípade TSK najvyššia investovaná suma spom...

Milan Majerský

KDH

...lekári, ktorých skončí približne tisíc z lekárskych fakúlt na Slovensku (..) idú do zahraničia, na Slovensku ostáva približne 300 lekárov...

Iné - 26.10.2017
Nepravda

Zdravotnícka ročenka aj vyjadrenie predsedu Asociácie súkromných lekárov potvrdzuje, že priemerný počet absolventov lekárskych vied je okolo šesťsto-sedemsto. Niektoré odhady hovoria o minimálne polovici, niektoré o dokonca 70 % absolventov lekárskych vied, ktorí po ukončení školy odídu do zahraniči...

Milan Majerský

KDH

V PSK máme na 1 všeobecného lekára asi 1 800 pacientov...

Iné - 26.10.2017
Nepravda

Počet lekárov v Prešovskom kraji bol v roku 2015 2 331, avšak toto číslo obsahuje ak lekárov špecialistov. Zdravotnícka ročenka (.pdf, s. 40) za rok 2015 uvádza, že v Prešovskom kraji existovalo 289 ambulancií všeobecných lekárov a 174 ambulancií pre lekárov pre deti a dorast. Na 10 000 obyvateľov s...

Milan Majerský

KDH

...fungovali vládne projekty, napríklad protipovodňových opatrení, kde sme zamestnali 50 Rómov v Levoči...

Iné - 26.10.2017
Neoveriteľné

Národný projekt mal v Levoči sezónne zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí. V rámci výstavby protipovodňových opatrení mesto Levoča v roku 2011 zamestnalo 30 dlhodobo nezamestnaných obyvateľov Levoče. Údaj hovoriaci o 50 Rómoch je dostupný len vo vyjadreniach Milana Majerského a preto hodnotíme výr...

Milan Majerský

KDH

Tento závod, (Jaguar Land Rover,pozn.) a to povedali ekonómovia ako Valachy a Páleník, mal byť postavený na východe Slovenska

Iné - 26.10.2017
Pravda

Spoločnosť Jaguar Land Rover mala záujem postaviť nový závod pri Nitre už pred oficiálnym rozhodnutím o jeho umiestnení na Slovensku. Na základe vyjadrenia Viliama Páleníka, ktoré poslal na našu žiadosť, hodnotíme výrok ako pravdivý. O príchode novej automobilky Jaguar Land Rover sa hovorilo od rok...

Milan Majerský

KDH

Ako náhle bola pri Levoči dobudovaná diaľnica, prišiel investor, ktorý tam v prvej fáze zamestnal 120 ľudí..

Iné - 26.10.2017
Zavádzajúce

Dobudovanie diaľnice pri Levoči koncom roku 2015 dopomohlo prilákať investora Helske s.r.o., ktorý sa zaviazal k tomu, aby v levočskom závode vytvoril až 120 pracovných miest do konca roka 2018. Nie sú zatiaľ verejne dostupné informácie o tom, koľko pracovných miest už reálne vzniklo. Demagog.SK pož...

Milan Majerský

KDH

...cesty sú v katastrofálnom stave (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)...

Iné - 26.10.2017
Nepravda

Analýza Slovenskej správy ciest z júna 2017 hodnotila stav ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe samosprávnych krajov. Viac ako 60 % ciest II. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji bolo zaradených do kategórií "veľmi dobrý", "dobrý" alebo "vyhovujúci". Viac ako 50 % ciest III. triedy v kraji d...

Peter Chudík

SMER-SD

...nemocnice, ktoré sú súčasťou PSK, či už v Starej Ľubovni, podľa INEKA prvá trikrát po sebe, nemocnica vo Svidníku je 4. v poradí...problém odborných lekárov (...) to je situácia najmä pre ministerstvo zdravotníctva...

Iné - 26.10.2017
Pravda

Peter Chudík uviedol správne umiestnenie nemocníc v Starej Ľubovni a Svidníku v hodnotení INEKO. Zdôrazňujeme však, že nemocnica vo Svidníku sa nenachádza v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Chudík taktiež správne zhodnotil problém s odbornými lekármi a kompetenciu Ministerstva zdravotníctva. Výrok ho...

Peter Chudík

SMER-SD

K 30. septembru 2015 bolo v PSK nezamestnaných 16, 3 %, teraz, o dva roky neskôr, 10, 3 %, 6 % dole...

Iné - 26.10.2017
Pravda

Výrok Petra Chudíka považujeme za pravdivý, pretože údaje súhlasia s tými, ktoré zverejnilo na svojej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny zverejňuje na svojej stránke každý mesiac údaje o nezamestnanosti podľa územného členenia. Na štatistikách zv...

Peter Chudík

SMER-SD

... my (PSK, pozn.) môžeme ovplyvňovať platy našich zamestnancov, máme ich 6 tisíc. (...) teraz za posledné dva roky, aj tento rok, dávame na záver roka 50 – 100 % z 13. platu...

Iné - 26.10.2017
Neoveriteľné

Peter Chudík správne uviedol približný počet zamestnancov úradu a zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zápisnice z decembra roku 2015 aj 2016 potvrdzujú, že zastupiteľstvo schválilo odmeny pre poslancov a podpredsedov. O odmenách pre zamestnancov v roku 2016 vo forme 13. platu informoval...

Peter Chudík

SMER-SD

...snažíme sa zvýšiť cestovný ruch, napríklad hrad v Starej Ľubovni, ktorý sa pomaly dostáva skoro ako najnavštevovanejšie miesto na Slovensku, rozdiel medzi Oravským zámkom je už len 5 tis. návštevníkov ročne, niekedy bolo 40 –50 tis.

Iné - 26.10.2017
Nepravda

Návštevnosť hradu v Starej Ľubovni sa za posledné roky výrazne zvýšila: z 76 456 osôb v roku 2012 na 185 556 osôb v roku 2016. V rovnakom období narástol aj počet návštevníkov na Oravskom hrade: z 158 829 v roku 2012 na 182 334 v roku 2016. Rozdiel v návštevnosti hradov bol v roku 2012 cel...

Peter Chudík

SMER-SD

...prebytok hospodárenia (za rok 2016, pozn.) bol 22 mil. eur. (...) máme rozbehnuté projekty, či už s Európskou investičnou bankou, či sú to projekty cez ELENU to je znižovanie energetickej náročnosti budov, chceme pokračovať cez agentúru, ktorú sme založili teraz (2017, pozn.) v septembri a je to Energetická agentúra Smart región Prešov...

Iné - 26.10.2017
Nepravda

Prešovský samosprávny kraj spolupracuje s Európskou investičnou bankou nielen prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na opravu infraštruktúry ale aj cez program ELENA, ktorý má za cieľ podporovať projekty v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Na tento program budúci rok navia...

Peter Chudík

SMER-SD

To, kde aká trieda vzniká, aký odbor vzniká, o tom hlasuje zastupiteľstvo PSK, kde je 62 poslancov a moje možnosti sú tam veľmi krátke.

Iné - 26.10.2017
Pravda

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvorí v Prešovskom samosprávnom kraji 62 poslancov a medzi jeho právomoci patrí rozhodovať o počte tried prvého ročníka na stredných školách patriacich do jeho územnej pôsobnosti. Výrok Petra Chudíka hodnotíme ako pravdivý. Samosprávny kraj má podľa...

success
error