DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

MUDr. Peter Chudík

SMER-SD
9 4 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Chudík

SMER-SD

...opravujeme cesty II. a III. triedy, za posledných 10 rokov 200 mil. eur (...

Volby 2017 PSK v RTVS - 25.10.2017
Nepravda

Podľa záverečných účtov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za obdobie rokov 2007-2016, teda obdobie posledných 10 rokov, vynaložil kraj na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy 155 467 511 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Správu a opravu komunikácií II. a III. triedy kraj zabezpe...

Peter Chudík

SMER-SD

...nemocnice, ktoré sú súčasťou PSK, či už v Starej Ľubovni, podľa INEKA prvá trikrát po sebe, nemocnica vo Svidníku je 4. v poradí...problém odborných lekárov (...) to je situácia najmä pre ministerstvo zdravotníctva...

Volby 2017 PSK v RTVS - 25.10.2017
Pravda

Peter Chudík uviedol správne umiestnenie nemocníc v Starej Ľubovni a Svidníku v hodnotení INEKO. Zdôrazňujeme však, že nemocnica vo Svidníku sa nenachádza v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Chudík taktiež správne zhodnotil problém s odbornými lekármi a kompetenciu Ministerstva zdravotníctva. Výrok ho...

Peter Chudík

SMER-SD

K 30. septembru 2015 bolo v PSK nezamestnaných 16, 3 %, teraz, o dva roky neskôr, 10, 3 %, 6 % dole...

Volby 2017 PSK v RTVS - 25.10.2017
Pravda

Výrok Petra Chudíka považujeme za pravdivý, pretože údaje súhlasia s tými, ktoré zverejnilo na svojej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny zverejňuje na svojej stránke každý mesiac údaje o nezamestnanosti podľa územného členenia. Na štatistikách zv...

Peter Chudík

SMER-SD

... my (PSK, pozn.) môžeme ovplyvňovať platy našich zamestnancov, máme ich 6 tisíc. (...) teraz za posledné dva roky, aj tento rok, dávame na záver roka 50 – 100 % z 13. platu...

Volby 2017 PSK v RTVS - 25.10.2017
Neoveriteľné

Peter Chudík správne uviedol približný počet zamestnancov úradu a zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zápisnice z decembra roku 2015 aj 2016 potvrdzujú, že zastupiteľstvo schválilo odmeny pre poslancov a podpredsedov. O odmenách pre zamestnancov v roku 2016 vo forme 13. platu informoval...

Peter Chudík

SMER-SD

...snažíme sa zvýšiť cestovný ruch, napríklad hrad v Starej Ľubovni, ktorý sa pomaly dostáva skoro ako najnavštevovanejšie miesto na Slovensku, rozdiel medzi Oravským zámkom je už len 5 tis. návštevníkov ročne, niekedy bolo 40 –50 tis.

Volby 2017 PSK v RTVS - 25.10.2017
Nepravda

Návštevnosť hradu v Starej Ľubovni sa za posledné roky výrazne zvýšila: z 76 456 osôb v roku 2012 na 185 556 osôb v roku 2016. V rovnakom období narástol aj počet návštevníkov na Oravskom hrade: z 158 829 v roku 2012 na 182 334 v roku 2016. Rozdiel v návštevnosti hradov bol v roku 2012 cel...

Peter Chudík

SMER-SD

...prebytok hospodárenia (za rok 2016, pozn.) bol 22 mil. eur. (...) máme rozbehnuté projekty, či už s Európskou investičnou bankou, či sú to projekty cez ELENU to je znižovanie energetickej náročnosti budov, chceme pokračovať cez agentúru, ktorú sme založili teraz (2017, pozn.) v septembri a je to Energetická agentúra Smart región Prešov...

Volby 2017 PSK v RTVS - 25.10.2017
Nepravda

Prešovský samosprávny kraj spolupracuje s Európskou investičnou bankou nielen prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na opravu infraštruktúry ale aj cez program ELENA, ktorý má za cieľ podporovať projekty v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Na tento program budúci rok navia...

Peter Chudík

SMER-SD

Nešťastím bolo označiť tento úsek diaľnice za obchvat Prešova a zjednodušene ho nazvať najdrahším v histórii Slovenska. Dnes vieme, že sa bavíme o mimoriadne komplikovanej stavbe, v mimoriadne zložitom teréne a jednej z najväčších križovatiek na Slovensku, ktorá má pomôcť doprave v treťom najväčšom meste tejto krajiny.

Prešovský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Úsek diaľnice, ktorý má na mysli Peter Chudík, je označovaný ako obchvat Prešova, pričom ho viacerí (média, či minister) nazývajú najdrahším v histórii. Potvrdiť komplikovanosť a zložitosť terénu sa nám podarilo iba v obmedzenej miere, keďže sme sa na základe verejne dostupných údajov dostali predov...

Peter Chudík

SMER-SD

Spoločným úsilím sme sa stali najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku.

Prešovský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

V poslednom zverejnenom rebríčku celkového finančného zdravia VÚC sa pred Prešovský samosprávny kraj dostal Nitriansky a Bratislavský samosprávny kraj. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Predmetný výrok predsedu PSK Chudíka je zverejnený na jeho aktuálnej internetovej stránke. Podobný výrok s...

Peter Chudík

SMER-SD

V tomto roku (2017 pozn.) krajská samospráva rozdeľuje do všetkých oblastí 63 miliónov eur, cesty sú ale kľúčové. V rámci investícií do dopravy sme ešte v máji vďaka priaznivým výsledkom hospodárenia upravili rozpočet na vyše 24 miliónov eur.

Prešovský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Podľa schváleného rozpočtu PSK "rozdeľuje" župa v rámci kapitálových výdavkov do všetkých oblastí 62,8 miliónov eur. Kapitálové výdavky PSK v rámci oblasti financovania "doprava" sú plánované na 24 miliónov eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Uvedený výrok predsedu Prešovského samospráv...

Peter Chudík

SMER-SD

V žiadnom prípade neporušujem zákon, keďže nie som a nikdy som ani nebol konateľom žiadnej firmy.

Prešovský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Podľa verejne dostupných informácii sme zistili, že Peter Chudík síce zákon neporušuje, je ale členom štatutárneho orgánu vo firme Prešovské zdravotníctvo, a.s. (akciová spoločnosť s podielom PSK). V minulosti, v časoch, keď nebol verejným funkcionárom, bol vedený ako štatutár firmy MINERÁLNE V...

success
error