DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Chudík

SMER-SD

...prebytok hospodárenia (za rok 2016, pozn.) bol 22 mil. eur. (...) máme rozbehnuté projekty, či už s Európskou investičnou bankou, či sú to projekty cez ELENU to je znižovanie energetickej náročnosti budov, chceme pokračovať cez agentúru, ktorú sme založili teraz (2017, pozn.) v septembri a je to Energetická agentúra Smart región Prešov...

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Nepravda

Prešovský samosprávny kraj spolupracuje s Európskou investičnou bankou nielen prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na opravu infraštruktúry ale aj cez program ELENA, ktorý má za cieľ podporovať projekty v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Na tento program budúci rok naviaže nová Energetická Agentúra SMART REGION PSK. Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík však chybne uvádza sumu prebytku hospodárenia za rok 2016, preto tento výrok označujeme za nepravdivý.

Podľa oficiálnych vyjadrení Prešovského samosprávneho kraja bol prebytok hospodárenia za rok 2016 vo výške 9 mil. eur. Kraj hospodáril za rok 2016 s príjmami vo výške viac ako 188,4 milióna eur a výdavkami 179,4 milióna eur. Záverečný účet z roku 2016 uvádza presnejšiu sumu celkového prebytku hospodárenia, ide o 9 792 961,99 eur (.pdf, s.77). Prebytok tým pádom nie je 22 mil. eur, ako uvádza Chudík.

Prešovský samosprávny kraj dlhodobo spolupracuje Európskou investičnou bankou a využíva jej finančné prostriedky. Prvý úver v hodnote 40,4 mil. eur bol dohodnutý už v roku 2006. Druhý úver v hodnote 25 mil. eur bol dokonca ešte 23. augusta 2017 navýšený o 5 mil. eur. „Podpis navýšenia úverového rámca nadväzuje na vyše desaťročnú spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom. Doteraz sme z neho financovali obnovu, rekonštrukciu a výstavbu regionálnych ciest, infraštruktúry vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych centier,uviedol viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák. Navýšené finančné zdroje majú byť takisto využité najmä na projekty v oblasti cestnej siete, časť pôjde aj na oblasti vzdelávania, sociálnych služieb i kultúry.

Európska investičná banka spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom aj prostredníctvom projektu ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA poskytuje granty európskym regiónom na technickú pomoc pri realizácii projektov v oblastiach energetickej efektívnosti, obnoviteľných energetických zdrojov a mestskej hromadnej dopravy. Spolupráca má trvať v rokoch 2015 – 2017. Predseda PSK Peter Chudík ďalej priblížil detaily spolupráce: „Ide o nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Pripravovaný investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, výroba elektrickej energie FTV, modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia.

Projekt ELENA, ktorý vyprší koncom tohto roka, má nahradiť nový projekt s názvom SMART REGION PSK. Poslanci krajského zastupiteľstva schválili jeho vznik 22. augusta 2017. Nová Energetická Agentúra SMART REGION PSK má pokračovať v činnosti projektu ELENA. Podľa Rudolfa Pojezdalu z agentúry má naviazať na jej nedokončené aktivity: "Tým pádom ostanú desiatky projektov, ktoré budú rozpracované, bude potreba ich doimplementovať." Energetická Agentúra SMART REGION PSK má oficiálne začať pôsobiť od 1. januára 2018. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error