DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Chudík

SMER-SD

...opravujeme cesty II. a III. triedy, za posledných 10 rokov 200 mil. eur (...

Volby 2017 PSK v RTVS - 29.10.2017
Nepravda

Podľa záverečných účtov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za obdobie rokov 2007-2016, teda obdobie posledných 10 rokov, vynaložil kraj na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy 155 467 511 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

 
Správu a opravu komunikácií II. a III. triedy kraj zabezpečuje pomocou vlastnej organizácie Správa a údržba ciest PSK. Po sčítaní čerpania bežných výdavkov za správu a údržbu ciest podľa záverečných účtov Prešovského kraja z rokov 2007-2016 vyšlo, že kraj na práce v rámci kategórií Výstavba a oprava diaľníc a ciest a Správa a údržba ciest za obdobie posledných desiatich rokov minul 155 467 511 eur. "V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú vykazované bežné výdavky spojené s údržbou ciest II. a III. kategórie" (.pdf, s. 52).

Čerpanie bežných výdavkov organizáciou Správa a údržba ciest PSK vyzeralo v jednotlivých rokoch nasledovne. V roku 2007 činila celková suma 13 410 476 eur (.pdf, s. 3), v roku 2008 15 880 469 eur (.pdf, s. 3). V týchto rokoch platila na Slovensku slovenská koruna, ktorej hodnoty sme vydelili jej konverzným kurzom k euru (1 euro = 30,126 Sk). Originálne výdaje na stavbu a úpravu ciest boli 404 004 000 Sk v roku 2007 a 478 415 000 Sk v roku 2008. Ďalšie výsledné sumy sú už v eurách: 15 874 596 eur v roku 2009 (.pdf, s. 5), 14 411 592 eur v roku 2010 (.pdf, s. 4), 15 421 733 eur v roku 2011 (.pdf, s. 8), 14 929 734 eur v roku 2012 (.pdf, s. 8), 16 418 941 eur v roku 2013 (.pdf, s. 8), 15 794 449 eur v roku 2014 (.pdf, s. 8), 16 705 981 eur v roku 2015 (.pdf, s. 8), a 16 619 540 eur v roku 2016 (.pdf, s. 10).

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error