DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Chudík

SMER-SD

...snažíme sa zvýšiť cestovný ruch, napríklad hrad v Starej Ľubovni, ktorý sa pomaly dostáva skoro ako najnavštevovanejšie miesto na Slovensku, rozdiel medzi Oravským zámkom je už len 5 tis. návštevníkov ročne, niekedy bolo 40 –50 tis.

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Nepravda

Návštevnosť hradu v Starej Ľubovni sa za posledné roky výrazne zvýšila: z 76 456 osôb v roku 2012 na 185 556 osôb v roku 2016. V rovnakom období narástol aj počet návštevníkov na Oravskom hrade: z 158 829 v roku 2012 na 182 334 v roku 2016. Rozdiel v návštevnosti hradov bol v roku 2012 celých 82 373 osôb, kým v roku 2016 už mal väčšiu návštevnosť hrad v Starej Ľubovni o 3 222 osôb. Peter Chudík ani odhadom neuviedol správne čísla a nedisponoval ani správnymi informáciami o tom, ktorý hrad mal v minulom roku väčšiu návštevnosť. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Hrad v Starej Ľubovni v roku 2016 navštívilo 185 556 ľudí, čo je oproti roku 2015 a 143 550 návštevníkom nárast o 29 %. Na Oravský hrad v roku 2016 zavítalo 182 334 osôb. Oproti roku 2015 (162 381 osôb) narástol počet návštevníkov o 12 %. Z tohto vyplýva, že hrad v Starej Ľubovni v roku 2016 navštívilo o 3 222 ľudí viac ako Oravský hrad. Pre porovnanie, v roku 2012 bol počet návštevníkov hradu v Starej Ľubovni 76 456 a Oravského hradu 158 829. To je rozdiel celých 82 373 návštevníkov v prospech Oravského hradu (.pdf, s. 2).

Svoju snahu zlepšiť cestovný ruch v kraji komentoval jeho aktuálny predseda Chudík napríklad nasledovne: „V minulom roku (2015, pozn.) sme do oblasti kultúry investovali takmer 11 miliónov eur. Je to suverénne najvyššia čiastka v histórii a som rád, že sa nám takto podarilo aspoň sčasti splatiť dlh, ktorý sme mali voči našim kultúrnym inštitúciám.“ Na oblasť Kultúrne služby boli v PSK z bežného (upraveného) rozpočtu v období posledných štyroch rokov (2013-2016) vyčlenené prostriedky v nasledovnej výške: 8 198 511 eur v roku 2013 (.pdf, s. 7), 8 727 799 eur v roku 2014 (.pdf, s. 7), 9 440 663 eur v roku 2015 (.pdf, s. 4), a 9 935 985 eur v roku 2016 (.pdf, s. 6).

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error