DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Prešovský samosprávny kraj
Iné - 18.07.2017

Milan Majerský

KDH
4 1 0 0

Andrej Gmitter

Nestraníci
4 0 0 0

Peter Chudík

SMER-SD
6 1 0 0

Peter Pčolinský

SME RODINA
2 1 0 0

František Oľha

Šanca
2 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Milan Majerský
 • Andrej Gmitter
 • Peter Chudík
 • Peter Pčolinský
 • František Oľha
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

František Oľha

Šanca

(Peter Chudík, pozn.) ako člen HZDS bol poverencom pre vznik Prešovského kraja a následne bol aj prvým prednostom krajského úradu. Takže 21 rokov máme jedno vedenie.

Iné - 25.09.2017
Pravda

Peter Chudík bol poverenec vlády pre vznik Prešovského samosprávneho kraja od roku 1996. Medzi rokmi 1996 a 1998 bol aj prednostom krajského úradu Prešova. V roku 2001 bol zvolený do funkcie predsedu Prešovského samosprávneho kraja v ktorej pôsobí dodnes. Vo funkcií prednostu krajského úradu a neskô...

František Oľha

Šanca

VÚC na vlastnú spotrebu, či sú to zamestnanci, budovy, IT segment ročne spotrebuje skoro 10 miliónov eur...pri 160 miliónovom rozpočte

Iné - 25.09.2017
Pravda

Rozpočty Prešovského samosprávneho kraja za posledné dva roky a rozpočet schválený na rok 2017 sa pohybujú v rozmedzí od cca 157 000 000 € do 181 368 000 €. Tvrdenie Františka Oľha tak približne zodpovedá reálnym údajom uvedených v záverečných účtoch za posledné dva roky a návrhu...

Milan Majerský

KDH

...som primátorom v meste, kde sa nám takto podarilo pritiahnuť investora.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Primátor Levoče zrejme naráža na plánovaný príchod investora Helske s.r.o, s ktorým sa mesto dohodlo na spolupráci a celkovej investícii 14 miliónov eur do roku 2018. Keďže mesto Levoča už stihlo s investorom podpísať zmluvu  o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, výrok o "pritiahnutí investora...

Milan Majerský

KDH

Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce nám schválil finančné prostriedky na opravu a reštaurovanie fontány dobročinnosti.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa správy z mestského úradu Levoča, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce schválil mestu finančné prostriedky na opravu a reštaurovanie fontány dobročinnosti. Údaj o poskytnutí prostriedkov je zverejnený aj na stránke projektu INTERREG. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Pr...

Milan Majerský

KDH

Vo štvrtok (27. apríla 2017, pozn.) sme na mestskom zastupiteľstve schvaľovali záverečný účet a skončili sme v rekordnom prebytku hospodárenia + 680 000 eur.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa záverečného účtu mesta Levoča za rok 2016 bol prebytok hospodárenia mesta 676 147,85 eur. Prechádzajúce roky 2015, 2014, 2012, 2011 a 2010 skončilo mesto v strate. Za iné roky nieje záverečný účet Levoče zverejnený na internetovej stránke mesta. V kontexte posledných rokov môžeme hodnotiť rozp...

Milan Majerský

KDH

Približne pred rokom sa poslanci mestského zastupiteľstva v Levoči rozhodli zakázať hazard...

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok primátora Levoče, Milana Majerského, sme zaznamenali 29.marca 2017, keď sa takto vyjadril vo videu, na sociálnej sieti Facebook. Podľa webového sídla mesta Levoča uznesením č. 66 (.pdf, s. 18)  bolo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o zákaze prevádzkovania hazardných h...

Andrej Gmitter

Nestraníci

Je tu (pozn. v PSK) najvyššia migrácia obyvateľstva a taktiež kraju patrí posledné miesto z hľadiska prílevu zahraničných investícií.

Iné - 18.07.2017
Pravda

V PSK je podľa Štatistického úradu SR skutočne najvyššie migračné saldo v rámci krajov v SR. PSK je tiež na tom v porovnaní s inými krajmi najhoršie, čo sa týka objemu zahraničných investícii. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Výrok Andreja Gmittera sme zaznamenali 10. júla 2017. Do úvahy preto...

Andrej Gmitter

Nestraníci

Priemerná mzda tu (pozn. v PSK) dosahuje 796 eur, pričom celoslovenský priemer je 912 eur.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Najnovší údaj o priemernej mzde zamestnanca v PSK je podľa verejne dostupných informácii vedený za rok 2016, pričom hodnota mzdy dosiahla 798 eur. Keďže novšie údaje, ako za rok 2016 nie sú o PSK známe, máme za to, že Andrej Gmitter chcel aj o celoslovenskej priemernej mzde uviesť údaj za rok 2016. ...

Andrej Gmitter

Nestraníci

V PSK je najvyššia nezamestnanosť v rámci Slovenska, zhruba 57.000 nezamestnaných a naopak, najnižšie mzdy.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Najvyššia nezamestnanosť v rámci samosprávnych krajov v SR je, tak ako tvrdí Andrej Gmitter, práve v tom Prešovskom. Podľa ústredia práce je uchádzačov o zamestnanie v PSK takmer 53 tisíc. SITA uvádza PSK ako kraj s najnižšou priemernou mzdou. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Výrok Andreja Gmittera sme...

Peter Pčolinský

SME RODINA

Prešovský kraj má cca 819 000 obyvateľov a cca 431 000 exekučných konaní na súdoch.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa webového sídla Prešovského samosprávneho kraja má kraj 820 697 obyvateľov. Podľa Štatistického úradu SR má kraj 822 310 (údaj za rok 2016). Údaj o 819 977  obyvateľoch PSK zodpovedá údaju za rok 2014. TASR zasa uvádza, že v Prešovskom kraji, podľa údajov k 31. máj...

Peter Pčolinský

SME RODINA

Je nemysliteľné, aby priamo poslanec NR SR a župan mal firmu, ktorá od nominanta Smeru-SD dostane dotáciu 11 miliónov eur.

Iné - 18.07.2017
Nepravda

Predseda PSK (konkrétne firmy, v ktorých je spoluvlastníkom) dostali v roku 2013 doplatok na roky 2014-2026 na výrobu elektriny zo slnečnej energie od URSO. V mene URSO podľa zákona konal jeho predseda a nominant Smeru- SD Jozef Holjenčík. Tento doplatok však dostal na základe zákonnej povinnosti UR...

Peter Pčolinský

SME RODINA

Je tu (PSK, pozn.) najvyššia miera nezamestnanosti, najnižšia priemerná mzda a najväčší úbytok obyvateľstva do iných regiónov.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je najvyššia miera nezamestnanosti v rámci SR v Prešovskom samosprávnom kraji. SITA uvádza priemernú mzdu v PSK ako najnižšiu, nakoniec aj Štatistický úrad SR uvádza migračné saldo v PSK ako najnižšie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Výrok poslanca Pe...

Peter Chudík

SMER-SD

Nešťastím bolo označiť tento úsek diaľnice za obchvat Prešova a zjednodušene ho nazvať najdrahším v histórii Slovenska. Dnes vieme, že sa bavíme o mimoriadne komplikovanej stavbe, v mimoriadne zložitom teréne a jednej z najväčších križovatiek na Slovensku, ktorá má pomôcť doprave v treťom najväčšom meste tejto krajiny.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Úsek diaľnice, ktorý má na mysli Peter Chudík, je označovaný ako obchvat Prešova, pričom ho viacerí (média, či minister) nazývajú najdrahším v histórii. Potvrdiť komplikovanosť a zložitosť terénu sa nám podarilo iba v obmedzenej miere, keďže sme sa na základe verejne dostupných údajov dostali predov...

Peter Chudík

SMER-SD

Spoločným úsilím sme sa stali najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku.

Iné - 18.07.2017
Nepravda

V poslednom zverejnenom rebríčku celkového finančného zdravia VÚC sa pred Prešovský samosprávny kraj dostal Nitriansky a Bratislavský samosprávny kraj. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Predmetný výrok predsedu PSK Chudíka je zverejnený na jeho aktuálnej internetovej stránke. Podobný výrok s...

Peter Chudík

SMER-SD

V tomto roku (2017 pozn.) krajská samospráva rozdeľuje do všetkých oblastí 63 miliónov eur, cesty sú ale kľúčové. V rámci investícií do dopravy sme ešte v máji vďaka priaznivým výsledkom hospodárenia upravili rozpočet na vyše 24 miliónov eur.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa schváleného rozpočtu PSK "rozdeľuje" župa v rámci kapitálových výdavkov do všetkých oblastí 62,8 miliónov eur. Kapitálové výdavky PSK v rámci oblasti financovania "doprava" sú plánované na 24 miliónov eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Uvedený výrok predsedu Prešovského samospráv...

Peter Chudík

SMER-SD

V žiadnom prípade neporušujem zákon, keďže nie som a nikdy som ani nebol konateľom žiadnej firmy.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa verejne dostupných informácii sme zistili, že Peter Chudík síce zákon neporušuje, je ale členom štatutárneho orgánu vo firme Prešovské zdravotníctvo, a.s. (akciová spoločnosť s podielom PSK). V minulosti, v časoch, keď nebol verejným funkcionárom, bol vedený ako štatutár firmy MINERÁLNE V...

Peter Chudík

SMER-SD

Je tu veľký projekt ELENA, ktorý ráta s využívaním zelenej energie pre organizácie v pôsobnosti PSK a 15 miest v kraji. Sme jediný samosprávny kraj, ktorý takýto projekt ide realizovať.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Peter Chudík v roku 2013 správne poznamenal, že v PSK sa v roku 2015 bude realizovať projekt ELENA, zameraný predovšetkým na energetickú udržateľnosť. Projekt sa týkal celkovo 14 miest. Prešovský samosprávny kraj je jediným krajom v SR, ktorý podobný projekt realizuje. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V...

Peter Chudík

SMER-SD

My sme začali podnikať v roku 2011.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Firmy, ktorých sa výrok týka, začali svoju činnosť v roku 2010. Chudík ako spoločník, spolu s konateľom a spoločníkom Františkom Závackým však vstúpili do firiem v januári 2011. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Predmetný výrok (výrok je z 3. apríla 2017) sa týka dvoch firiem (1 FVE ...

Peter Chudík

SMER-SD

Vysvedčenie za moju prácu dajú ľudia stále vo voľbách. Svojím spôsobom som trikrát takéto vysvedčenie dostal a bolo čím ďalej, tým lepšie. Percentuálne priemer stále stúpal.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Peter Chudík získal od prvých volieb do orgánov VÚC v roku 2001 doposiaľ (voľby 2013), stále viac percent platných hlasov zúčastnených voličov v PSK, pokiaľ porovnávame percentuálne zisky v prvých kolách volieb. Druhé kolo volieb sa uskutočnilo v troch voľbách zo štyroch, pričom aj v rámci druhých k...

Andrej Gmitter

Nestraníci

VÚC ma dlh, má cez 20 miliónov dlh

Iné - 25.09.2017
Pravda

Prešovský kraj je naozaj zadĺžený. Dlh Prešovského samosprávneho kraja za druhý kvartál roku 2017 dosiahol 64 946 273,52 €, čo je výrazne vyšší údaj ako uvádza Andrej Gmitter. Ten ale tvrdí, že Prešovský VÚC má dlh cez 20 miliónov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.§ 17 ods. 8 zákona ...

Milan Majerský

KDH

Pred viac ako dvomi rokmi som preberal naše mesto s veľkým dlhom, približne -100 000 €.

Iné - 18.07.2017
Nepravda

Milan Majerský sa ujal funkcie primátora mesta Levoča približne 2 roky a 6 mesiacov pred zverejnením výroku. Pri svojom nástupe do úradu však "zdedil" mesto s dlhom  2 427 754,13 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Výrok primátora mesta Levoča sme zaznamenali  3. mája 2017 v jeho prof...

success
error