DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Gmitter

Nestraníci

VÚC ma dlh, má cez 20 miliónov dlh

Prešovský samosprávny kraj - 25.09.2017
Pravda

Prešovský kraj je naozaj zadĺžený. Dlh Prešovského samosprávneho kraja za druhý kvartál roku 2017 dosiahol 64 946 273,52 €, čo je výrazne vyšší údaj ako uvádza Andrej Gmitter. Ten ale tvrdí, že Prešovský VÚC má dlh cez 20 miliónov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


§ 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 z.z. je stanovené, že miera zadĺženosti nesmie prekročiť 60 %. Miera zadĺženosti Prešovského kraja podľa portálu Ineko.sk je pre rok 2015 30,7 %, na základe údajov získaných medzi rokmi 2012 až 2015.

"Keďže sa nám takto počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %. Dlh, ktorý sme v období rokov 2006 až 2011 sledovali, teda vypovedá iba o tom, aké veľké záväzky obce (VÚC) mali." - uvádza analýza portálu hospodarenieobci.sk, prevádzkovaná v rámci stránok ineko.sk.

Najnovšia miera zadĺženosti Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 je na úrovni 32,12 %. ( Miera zadĺženosti je vypočítaná pomocou bežných príjmov z predchádzajúceho kalendárneho roku, pomocou čoho zistíme, koľko percent predstavujú dlhy v danom roku).

Vývoj celkového dlhu Prešovského VÚC medzi rokmi 2009 až 2016 a jeho porovnanie s priemerom vývoja celkového dlhu ostatných VÚC na SR:

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error