DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

...fungovali vládne projekty, napríklad protipovodňových opatrení, kde sme zamestnali 50 Rómov v Levoči...

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Neoveriteľné

Národný projekt mal v Levoči sezónne zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí. V rámci výstavby protipovodňových opatrení mesto Levoča v roku 2011 zamestnalo 30 dlhodobo nezamestnaných obyvateľov Levoče. Údaj hovoriaci o 50 Rómoch je dostupný len vo vyjadreniach Milana Majerského a preto hodnotíme výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Národný projekt Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (.pdfvydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2010.  Realizoval sa v rokoch 2010 – 2013 s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu revitalizácie krajiny (.pdf)

Mesto Levoča využilo tento projekt a v roku 2011 zamestnalo 30 ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní. Ich úlohou bolo čistiť korytá vodných tokov a prítokov na území mesta. Následne boli v rámci tejto sezónnej práce zapojení do stavania hrádzí. Práca sa teda týkala hlavne protipovodňových opatrení. Projekt bol takmer celý financovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mesto Levoča prispelo 5 % podielom.

Primátor mesta Levoča Milan Majerský v rámci svojej kampane na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja hovorí o zamestnaní vyššieho počtu dlhodobo nezamestnaných. „Nechcem sa hrať na vševedka, ktorý vie vyriešiť všetky otázky, ale v Levoči sme už mali zamestnaných 50 Rómov na protipovodňových opatreniach.“ 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error