DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

...cesty sú v katastrofálnom stave (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)...

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Nepravda

Analýza Slovenskej správy ciest z júna 2017 hodnotila stav ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe samosprávnych krajov. Viac ako 60 % ciest II. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji bolo zaradených do kategórií "veľmi dobrý", "dobrý" alebo "vyhovujúci". Viac ako 50 % ciest III. triedy v kraji dostalo hodnotenie vo veľmi dobrom stave. Výrok Majerského preto hodnotíme ako nepravdivý.

V pôsobnosti krajov sú cesty II. a III. triedy. Podľa posledného dokumentu Slovenskej správy ciest (SSC) o stave ciest v krajine z júna 2017 je v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) 32,28 % ciest II. triedy (tretie najhoršie umiestnenie z krajov, horšie sú na tom v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji) v nevyhovujúcom a 5,54 % (štvrté najhoršie umiestnenie, PSK predbehli kraje Bratislava, Trnava a Trenčín) v havarijnom stave. PSK má 24,21 % ciest III. triedy v nevyhovujúcom stave (horšie sú na tom v Bratislavskom, v Banskobystrickom a v Košickom kraji). V havarijnom stave je 6,38 % ciest III. triedy. PSK predbehol len Bratislavský kraj, kde je viac ako 20 % ciest III. triedy v havarijnom stave.(.pdf, s. 21, 23). Aj napriek vyššie uvedeným platí, že Slovenská správa ciest hodnotila až 54,42 % ciest III. triedy ako vo veľmi dobrom stave v PSK. 24,31 % ciest II. triedy v PSK bol zaradený do kategórie veľmi dobrý, 22,84 % bol hodnotený ako v dobrom stave a 15,03 % ako vyhovujúci.


Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error