DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

V PSK máme na 1 všeobecného lekára asi 1 800 pacientov...

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Nepravda

Počet lekárov v Prešovskom kraji bol v roku 2015 2 331, avšak toto číslo obsahuje ak lekárov špecialistov. Zdravotnícka ročenka (.pdf, s. 40) za rok 2015 uvádza, že v Prešovskom kraji existovalo 289 ambulancií všeobecných lekárov a 174 ambulancií pre lekárov pre deti a dorast. Na 10 000 obyvateľov starších ako 18 rokov vychádza tak v priemere 4,04 ambulancií, pre deti vo veku 0-17 je to 9,25 ambulancií. Jedna ambulancia všeobecného lekára sa tak má starať o 2 475,25 osôb. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor sa vyjadril, že k tomu, aby ambulancia bola schopná prosperity, je potrebné aby registrovala minimálne 1 700 pacientov. V prípade že lekár eviduje len 1 200 poistencov, môže mať vážne finančé problémy.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error