DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

...máme najnižšie HDP na obyvateľa (v Prešovskom samosprávnom kraji, pozn.)...

Volby 2017 PSK v RTVS - 30.10.2017
Pravda

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má najnižšie regionálne HDP na obyvateľa, Podľa najnovších dostupných údajov Štatistického úradu SR z roku 2015 je HDP na obyvateľa v PSK 8 630,811 eur (13 282,8 vo vyjadrení ako parita kúpnej sily). Celoslovenský priemer je pritom na úrovni 14 511,369 eur. Druhou najmenšou HDP na obyvateľa disponuje kraj Banskobystrický s hodnotou 10 520, 228 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error