DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Majerský

KDH

Najmenej investícií za posledných 15 rokov išlo do Prešovského kraja, 57 miliónov eur, najviac do trenčianskeho - 360 miliónov eur

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Pravda

Podľa analýzy investičných stimulov od INESS bolo v posledných 15 rokoch (2002-2016) do Prešovského samosprávneho kraja (PSK) investovaných 57,3 miliónov eur a do Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 355,9 miliónov eur. V prípade PSK je to najnižšia a v prípade TSK najvyššia investovaná suma spomedzi všetkých slovenských krajov. Majerského výrok hodnotíme ako pravdivý.

Poslednú analýzu investičných stimulov, ktoré vláda SR udelila podnikateľom, zverejnil INESS 25. januára 2017. Dokument analyzuje stimuly obdobia rokov 2002-2016, teda posledných 15 rokov. „Udelenie“ stimulu znamená jeho odsúhlasenie podpisom zmluvy (a pre účely našej analýzy aj zverejnením v štatistike na stránke Ministerstva hospodárstva), nie však automaticky aj hotovostný tok" (.pdf, s. 1). V sledovanom období bolo na Slovensku 148 subjektom udelených 176 investičných stimulov v celkovej hodnote takmer 1,65 miliardy eur. Úspešné projekty sa mali postarať o vytvorenie 54 000 pracovných miest.

Do PSK bolo investovaných skutočne najmenej peňazí, 57,3 miliónov eur. Najväčší investičný stimul vo výške 355,9 miliónov eur dostal Trenčiansky samosprávny kraj. V prepočte na zamestnanca dostal TSK 49 720 eur a PSK len 28 537 eur. Prešovský kraj však dostal o dva stimuly (14) viac ako Trenčiansky (12). Najväčší počet stimulov dostali Košický (39) a Trnavský (29) samosprávny kraj (s. 3).

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error