DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti
V televízii TA3 diskutovalo v nedelu na tému referenda o rodine viacero politikov, resp. aktivistov. Najviac výrokov si na svoje konto pripísal Anton Chromík z Aliancie za rodinu, sedem z nich bolo síce správnych no nevyhol sa i trom zaváhaniam v podobe nepravdy v prípade reakcií všetkých chorvátskych cirkví v referende o rodine v tejto krajine, ci zavádzania a to v prípade diskriminácie homosexuálneho páru pri adopcii dietata v Rakúsku. Dva z jeho výrokov boli neoveritelné. Desat faktických výrokov pocas relácie vyslovil Andrej Danko z SNS, až šest z nich však bolo nepravdivých. Danko sa mýlil napríklad pri interpretácii islamského práva, rezolúcie OSN proti násiliu a diskrimináciu homosexuálov, ci výklade rozhodnutia Európskeho súdu v prípade homosexuálnych manželstiev. Daniel Krajcer zo SKOK si na svoje konto pripísal pät faktických výrokov, štyri z nich boli pravdivé a jeden neoveritelný. Z cistým štítom z relácie odchádza Jozef Viskupic z OLaNO, pocas relácie však vyslovil iba tri faktické výroky.

Jozef Viskupič

OĽaNO
3 0 1 0

Anton Chromík

Nestraníci
8 2 3 2

Daniel Krajcer

SKOK!
4 0 0 1

Andrej Danko

SNS
4 6 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Jozef Viskupič
 • Anton Chromík
 • Daniel Krajcer
 • Andrej Danko
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Anton Chromík

Nestraníci

Povedalo to 420-tisíc ľudí, že to pre nich veľmi dôležité je a nikto by ich nespochybňoval o tom, že dôležité je.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Podľa tlačovej správy (.pdf) Aliancie za rodinu bola petícia za vyhlásenie referenda odovzdaná dňa 27. augusta 2014 so 408 322 podpismi. Časť týchto podpisov bola ale posúdená ako neplatná. Referendum bolo napokon vyhlásené na základe 389 843 platných podpisov. Platných podpisov ...

Jozef Viskupič

OĽaNO

Posledné referendum bolo myslím, že zo septembra 2010, kedy mandát tie jednotlivé otázky mali niekde okolo milióna, vtedy najsilnejšia politická strana u nás mala okolo 880-tisíc voličov.

V politike - 26.01.2015
Pravda

V septembrovom referende v roku 2010 využilo svoju možnosť hlasovať v ňom presne 998 142 občanov, takže je pravdivá informácia, že na otázky v referende odpovedalo okolo milióna občanov. V parlamentných voľbách v roku 2010 získala najsilnejšia politická strana  (SMER-SD) presne 880 111 hlasov o...

Daniel Krajcer

SKOK!

Viaceré z tých vecí, pán Danko, som aj ja presadil. Konkrétne zrušenie koncesionárskych poplatkov, aj keď Smer ich teda opätovne zaviedol, zmenu tlačového zákona.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Daniel Krajcer ako minister kultúry 31. mája 2011 novelizoval tlačový zákon. Novelou zákona o Rozhlase a televízii Slovenska schválenou 21. októbra 2011 tiež presadil zrušenie koncesionárskych poplatkov a zaviedol dotáciu pre televíziu a rozhlas priamo zo štátneho rozpočtu. Strana Smer následne konc...

Anton Chromík

Nestraníci

Že v skutočnosti máme 2 500 párov čakajúcich na dieťa a ročne sa adoptuje od, minulý rok myslím, že 170, okolo 200-250 detí.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Aj keď A. Chromík uvádza vo svojom výroku približné čísla, jeho vyjadrenie môžeme považovať za pravdivé. Počet 2500 žiadateľov v poradovníkoch potvrdzuje bývalá riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Ida Želinská, v článku z februára 2013. „Na Slovensku je asi 3 500 detí umiest...

Anton Chromík

Nestraníci

Ale tá otázka v skutočnosti vôbec neexistuje preto, lebo vieme moc dobre, že všetky deti do 6 rokov, okrem možno veľmi ťažkých zdravotných stavov, sú u profi rodičoch, kde žijú v normálnej reálnej rodine. Všetky deti do 6 rokov, je to 1 150 detí v roku 2011 to bolo zo 4 600 detí.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Od januára 2012 musí byť do profesionálnej rodiny umiestnené každé dieťa do 6-tich rokov. Ústredie práce chce túto hranicu postupne zvyšovať a umožniť vyrastať v rodinnom prostredí čo najväčšiemu počtu detí. K 31. novembru 2011 v detských domovoch vyrastalo 4589 detí a z tohto počtu 1140 detí práve ...

Anton Chromík

Nestraníci

Vieme, že máme populáciu pod hranicou záchovnosti národa a tak isto sú na tom všetky tie západné krajiny, ktoré prijali tieto inštitúcie a inštitúty a vieme, že to je veľmi vážny problém, ktorý sa nám prejaví za 30 rokov tým, že sa o nás nebude mať kto postarať.

V politike - 26.01.2015
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Slovensko a aj západoeurópske krajiny majú populáciu pod hranicou záchovnosti (ktorá je stanovená na 2,1 dieťaťa na ženu), ale nakoľko väčšina krajín, ktoré majú legalizované homosexuálne manželstvá v západnej Európe, má vyšší priemer detí na ženu ako na Slovensku, kauzalita medzi...

Anton Chromík

Nestraníci

Chcem povedať toľko, vy sám viete a poznáte Ústavu Slovenskej republiky o tom, že ekonomické veci týkajúce sa štátneho rozpočtu, dopadov na odvody, dopadov na tieto všetky veci, sú vylúčené z referenda a veľmi radi by sme ich v referende riešili...

V politike - 26.01.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže v čl. 93 (3) Ústavy SR sa uvádza nasledovné: "Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet." ...

Anton Chromík

Nestraníci

Nebolo to prvýkrát, myslím si, že to bolo predložené viackrát tento zákon (o registrovanom partnerstve, pozn.) a obsahoval aj adopcie.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Je pravda, že zákon o registrovanom partnerstve bol v parlamente predložený dvakrát, v roku 2012 ako samostatný zákon a v roku 2014 ako pozmeňovací návrh k návrhu zmeny Ústavy. Ani v jednom zákone sa však nenavrhuje spoločné osvojenie dieťaťa registrovaným partnerom. Naopak, v návrhu z roku 2012 bol...

Andrej Danko

SNS

Až dnes sa to skúma, či je to (homosexualita, pozn.) dané DNA, geneticky, či je to ináč.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Názor, že homosexualita je spôsobená geneticky sa prvýkrát objavil v roku 1993, následne vzniklo niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberali touto hypotézou. Posledná štúdia na túto tému sa objavila v roku 2014 a prišla so záverom, že homosexualita môže byť spôsobená geneticky (existuje tzv. "gay gene"), aj...

Andrej Danko

SNS

Vidíme rozhodnutia európskeho súdu, hoci sa niektorým tešíme, ako napríklad rozhodnutiu, kedy určite Fín, ktorý sa dal preoperovať žiadal, aby bolo uznané jeho manželstvo a európsky súd povedal, že manželstvo homosexuálne nie je právo.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

V júni 2014 odmietol súd formálnu zmenu pohlavia z muža na ženu a zároveň legálne ponechanie manželského zväzku, keďže vo Fínsku neexistuje inštitút manželstva osôb rovnakého pohlavia a registrované partnerstvo ponúka párom právnu ochranu veľmi podobnú tej, ktorú má manželský zväzok. Európsky s...

Daniel Krajcer

SKOK!

Ale čo som si prečítal, tak tu je problém úplne opačný, že tých detí voľných na adopciu je strašne málo.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

V roku 2013 bol podľa ÚPSVaR celkový počet umiestnených detí do detských domovov 1188. Pričom celkový počet osvojených detí v tom istom roku bol 173. Problémom je, že na adopciu sú uvoľnené deti, ktoré sú právne voľné, t. z. rodičia sa ich vzdali alebo neudržiavajú s nimi kontakt. Zoznam takýchto de...

Anton Chromík

Nestraníci

Čo sa týka tých mamičiek a tých ostatných rodín, chceme vám povedať, že podľa posledného prieskumu, sme mali nadštandardnú podporu našich otázok práve v skupine rozvedených a vdovcov.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže na stránke agentúry Focus, stránke Aliancie za rodinu a ani nikde inde sa nenachádza prieskum, ktorý by takéto údaje uvádzal. Verejne dostupný je len prieskum (.pdf), v ktorom sa uvádza, ako by ľudia v referende hlasovali....

Anton Chromík

Nestraníci

Tie ataky a hrozby naozaj tu sú. Pozrite sa na tie rezolúcie Európskeho parlamentu, ktoré hovoria o tom, že ešte dokonca chcú zasahovať do vedeckej komunity, o tom, aby vyradili ďalšiu chorobu, ktorá je transsexualizmus, zo zoznamu chorôb.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Rezolúcia EP z 28. septembra 2011, ktorá sa zaoberá sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, okrem iného hovorí, že "dôrazne odsudzuje skutočnosť, že homosexualita, bisexualita a transsexualita sú v niektorých krajinách, a to aj v EÚ, stále považované za duševné choroby, a vyzýva jednotlivé štát...

Anton Chromík

Nestraníci

A nemusia za to byť zatváraní ako v Nemecku, či niekde inde (za nesúhlas s vyučovaním sexuálnej výchovy, pozn.).

V politike - 26.01.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že v Nemecku sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy boli rodičia detí na niekoľko dní poslaní do väzenia v súvislosti s neúčasťou ich detí na sexuálnej výchove. Keďže sa ale vo všetkých prípadoch jednalo o vynucovaciu väzbu, do ktorej boli títo rodičia poslaní až po tom, ako odmietli zaplat...

Anton Chromík

Nestraníci

Mne naozaj sa ježili chĺpky vzadu na hlave, keď som videl rozhodnutie z rakúsko-európskeho súdu pre ľudské práva, kde rozhodli o tom, že je diskriminácia to, ak nepovolí niekto adopciu dieťaťa homosexuálnemu páru preto, lebo prijali registrované partnerstvá v Rakúsku a podobne.

V politike - 26.01.2015
Zavádzajúce

Anton Chromík síce má pravdu v tom, že Európsky súd pre ľudské práva naozaj rozhodol o tom, že Rakúsko diskriminovalo homosexuálne páry, avšak nie kvôli tomu, že prijali registrované partnerstvá - v skutočnosti sa jednalo o právo na adopciu biologického dieťaťa partnera v homosexuálnom vzťahu. Výrok...

Anton Chromík

Nestraníci

Sám viete, že v čase, keď sme začali zbierať našu petíciu a podpisy pod petíciu, nebolo v Ústave zakotvené manželstvo muža a ženy.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Aliancia za rodinu začala zber podpisov v apríli 2014. Návrh na zmenu Ústavy bol do Parlamentu predložený vo februári, ale návrh bol schválený až v júni, pričom k zmene došlo od septembra. V čase zberu podpisov na referendum ešte AzR nemohla vedieť o tom, či k zmene definície manželstva v Ústave dôj...

Andrej Danko

SNS

Pretože do roku 92 svetová organizácia zdravotníctva uznávala homosexualitu ako duševnú chorobu.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) skutočne deklasifikovala homosexualitu ako duševnú chorobu v dokumente  ICD (International Classification of Diseases) -10 v roku 1992. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Andrej Danko

SNS

Mali sme referendá, ktoré v minulosti iniciovala napríklad SaS-ka, kedy chceli vozidlá s hodnotou 40-tisíc používať v štátnej správe a potom keď sa stali ministrami, tak si všetci sadli do tých drahých bavorákov.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Danko referuje k referendu, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2010. Iniciátorom referenda bola strana SaS. Referenda sa zúčastnilo 22,84 % oprávnených voličov, čím nebolo naplnené kvórum 50 % a referendum tak nebolo platné. Jednou z otázok bolo, či občania súhlasia s tým, aby sa mohli obs...

Daniel Krajcer

SKOK!

Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia nie sú možné...

V politike - 26.01.2015
Pravda

Zákon o rodine skutočne neumožňuje spoločnú adopciu párom rovnakého pohlavia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. § 100 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. uvádza o osvojení (adopcii) nasledovné: (1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v man...

Daniel Krajcer

SKOK!

Ono pre rodinu nič nezmení, veď rodina aj teraz alebo manželstvo je teraz vzťahom muža a ženy, veď je to v Ústave.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Podľa Zákona o rodine je manželstvo "zväzkom muža a ženy. (...) Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. (...) Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti." Podľa Ústavy SR (s. 13) je manželstvo "jedinečný zväzok medzi mužom a ženou." Výrok ...

Jozef Viskupič

OĽaNO

To, že ja som sa zastal toho, že Aliancia za rodinu má svoje sväté právo, aby svoje klipy dostala do médií, ma na jednej strane posúva ako keby do konzervatívnej časti a ja si myslím, že by mali mať na to právo, na druhej strane s jednou alebo dvomi otázkami nesúhlasím.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Jozef Viskupič navrhuje, aby sa jasne stanovili pravidlá vysielania televíznych spotov týkajúcich sa aj tohto referenda. Podľa neho je potrebné,aby boli jasne stanovené pravidlá, kedy nie je možné odmietnuť takúto reklamu/spot a takisto určiť aj postup ,aby bolo možné okamžite stiahnuť reklamu z obr...

Anton Chromík

Nestraníci

Ale podstata je priniesť ju späť a povedať si to, že naozaj je treba podporovať manželstvo, lebo sa v ňom rodí najviac detí a bude to pre nás dobre a pre našu spoločnosť ďalej dobre.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Z manželského zväzku naozaj vzíde na Slovensku, ale aj v Európskej únii viac novorodencov, než mimo neho. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa štúdie vývoja obyvateľstva Slovenského štatistického úradu sa v roku 2013 mimo manželský zväzok narodilo 37 % detí (.pdf, s. 12), pričom detí narodených mimo ...

Anton Chromík

Nestraníci

Keď sme si dali robiť prieskum vo Focuse, tak 89% ľudí bolo za manželstvo muža a ženy. 79% ľudí bolo presvedčených o tom, že deti potrebujú najmä otca a mamu. 74% bolo presvedčených o tom, že manželstvo si zaslúži výnimočné práva, čo sa týka výchovy ďalej tak isto.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podľa prieskumu agentúry Focus ohľadom otázok referenda iniciovaného Alianciou za rodinu, ktorý sa uskutočnil v rozmedzí od 3.9.2014 do 10.9. 2014 na vzorke 1043 respondentov starších ako 18 rokov, by na väčšinu otázok odpovedali Slováci áno. Agentúra Focus uvádza...

Andrej Danko

SNS

...následne vypálenie myslím 8 kresťanských kostolov...(pri nepokojoch v Nigérii, pozn.)

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Počas nedávnych nepokojov v Nigérii, ktoré okrem iného boli reakciou na odpor voči karikatúre Mohameda v Charlie Hebdo, bolo vypálených najmenej 45 kostolov. Viaceré média neuvádzajú konkrétny počet vypálených kostolov, avšak podľa BBC news ich bolo vypálených približne 45. Keďže Danko uvádza v...

Jozef Viskupič

OĽaNO

...tento časopis (Charlie Hebdo, pozn.) je naozaj ľavicová vec, on nemal ten relevantný náklad, myslím, že sa to pohybovali niekde medzi 30 a 60-tisíc.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Francúzsky satirický týždenník Charlie Hebdo je označovaný za ľavicový a pred teroristickým útokom bol jeho náklad na úrovni 60 tisíc výtlačkov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Týždenník Charlie Hebdo je označovaný za ľavicové médium (SME, Independent). Pred teroristickým útokom 7. januára 2015 ...

Andrej Danko

SNS

...tak naozaj aj v OSN, kedy homosexuáli bojovali o to, aby homosexualita bola základným ľudským právom, tak práve Islamské štáty boli proti tomu, aby homosexualita bola oficiálne uznaná ako ľudské právo.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Rada pre ľudské práva v Ženeve 26. septembra 2014 prijala rezolúciu proti násiliu a diskriminácii homosexuálne orientovaných ľudí. Väčšina európskych krajín (okrem Ruska), krajiny Latinskej Ameriky i USA sa uzniesli na ukončení násilia proti homosexuálom, a to i napriek značnému odporu zo strany prá...

Anton Chromík

Nestraníci

Ja chcem len povedať toľko, že napríklad aby som to neuzavrel negatívne, pri referende v Chorvátsku, ktoré bolo o rodine a o manželstve, sa zjednotili všetky náboženské skupiny vrátane moslimov, ktoré boli v zásade v tejto otázke jednotné. Neexistoval žiadne protipól v tomto smere.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Podľa mnohých mediálnych správ boli cirkvi a iné náboženské skupiny vrátane moslimov podporovateľmi chorvátskeho referenda o rodine, nejednalo sa však o všetky náboženské združenia. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Referendum, ktoré iniciovala konzervatívna organizácia U ime obitelji (V mene rod...

Anton Chromík

Nestraníci

Napríklad v tej Nigérii v ten istý čas bolo vyvraždené jedno celé mesto, 2-tisíc kresťanov. (po útoku na Charlie Hebdo, pozn.)

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Islamskí extrémisti z organizácie Boko Haram zaútočili na mesto Baga v severovýchodnom nigérijskom štáte Borno a vyvraždili odhadom asi 2000 ľudí. Islamistické povstanie v nábožensky zmiešanej krajine trvá už päť rokov a vyžiadalo si už tisíce obetí na životoch. Keďže sa nám však nepodarilo zistiť, ...

Andrej Danko

SNS

...a preto som aj ja opakovane hovoril o niektorých opatreniach, ktoré už západná civilizácia zavádzajú, ako bolo zákaz výstavby minaretov, burky a ďalšie veci.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Je pravdou, že v západných krajinách (Francúzsko, Belgicko a Holandsko) je zákaz nosenia burky na verejnosti a vo Švajčiarsku sa referendom schválil zákaz výstavby minaretov. Výrok Andreja Danka hodnotíme ako pravdivý.Francúzsko bolo prvou európskou krajinou, ktorá zaviedla zákaz nosenia islamskej b...

Andrej Danko

SNS

A som bol len rád aj včera, keď som počul vyhlásenia predsedu vlády, že je stotožnený s tým, že mešity nemajú čo robiť na Slovensku.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Roberta Fica sa v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril, že "ak raz je Slovensko krajina, kde dominuje katolícka cirkev a druhá najsilnejšia je evanjelická cirkev, tak asi by sme nemohli len tak ľahko tolerovať, že sem príde 300 či 400 moslimov, začnú si tu stavať...

Andrej Danko

SNS

A musím povedať, že naozaj islam prostredníctvom svojho trestného práva šaríja pozná strašne veľa prvkov, ktoré sú pre nás neprijateľné, extrémne a pozná aj trest smrti za urážku a pozná trest smrti aj napríklad za homosexualitu, o ktorej sa budeme ďalej baviť.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Niektoré z interpretácií šaríje skutočne hovoria o trestaní nevery, homosexuality, či urážaní boha smrťou, väčšina štátov s prevahou moslimského obyvateľstva však takúto interpretáciu islamu a šaríje neuznáva. Taktiež možno nájsť odkazy k extrémnym trestom aj v kresťanskej kultúre, aj keď v súčasnej...

Daniel Krajcer

SKOK!

Drvivá väčšina moslimov nie sú teroristi, podľa štatistík medzi rokmi 2007 a 2013 len pol percenta útokov v Európe bolo zo strany moslimov.

V politike - 26.01.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže drvivá väčšina moslimov skutočne nie sú teroristi a štatistiky medzi rokmi 2007 a 2013 Europolu hovoria o 15 z 2675 teroristických útokoch v danom období zo strany moslimov. Tento údaj skutočné tvorí pol percenta. Práca s ostatnými databázami je problematická, keď...

Andrej Danko

SNS

Napriek tomu, že niektorí ľudia v demokraciách zlyhávajú, môžem uviesť konkrétny príklad, ako súčasného riaditeľa Slovenskej televízie, ktorý blokuje diskusiu o európskych voľbách, diskusiu k tak závažnej veci, ako je napríklad predmetné referendum a vracia Slovenskú televíziu do čias predrevolučných.

V politike - 26.01.2015
Nepravda

Slovenská národná strana už v minulosti vyjadrila kritiku v súvislosti s RTVS, ktorá si podľa nej neplní povinnosť verejnoprávnosti, avšak v rámci týchto prípadov je postup RTVS podľa viacerých zdrojov opodstatnený a v poriadku. V tomto prípade hodnotíme výrok ako nepravdivý. Po zverejnení nízk...

Anton Chromík

Nestraníci

Nás nezachránia slobodné mamičky, preto lebo tie sú naozaj na tom strašne ťažko. Oni majú jedno dieťa a v skutočnosti sa veľmi ťažko s tým pasujú a potrebujú veľmi enormne pomoc od tejto spoločnosti.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Podľa údajov INFOSTAT-u a Prognostického ústavu SAV v spolupráci s UK v Bratislave je možné tvrdiť, že na Slovensku je prevaha slobodných matiek, ktoré vychovávajú jedno dieťa. Zároveň podľa štúdie Inštitútu pre výskum práce a rodiny platí tvrdenie, že „rodiny s jedným rodičom sú vystavené vyšš...

Anton Chromík

Nestraníci

Viem aj o tom, že vlastne pokiaľ ste boli členom SaS, predkladali ste zákon o registrovanom partnerstve.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

Dnes bezhlavo západné štáty, ktoré ich, naozaj ovplyvňujú aj našu legislatívu, prijímajú a otvárajú znova otázky, ako som povedal, výchovy detí a ďalších vecí a my budeme skôr či neskôr konfrontovaní s tým, že budeme musieť priznávať práva týmto homosexuálnym párom. Tak ako to je v Čechách.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sa nám nepodarilo nájsť nijaké legislatívne návrhy, či smernice EÚ, ktoré by sa venovali danej problematike. Čo sa však Českej republiky týka, tak nie je pravdou, že si homosexuáli môžu adoptovať dieťa.V Českej republike je už od roku 2006 účinný zákon o regis...

Daniel Krajcer

SKOK!

No ja vám garantujem, že ani jedna z tých rodín vám nepovie, že viete zaspávame a zobúdzame sa so strachom, že nám tu na dvere zaklopú nejakí homosexuáli. Tí ľudia riešia úplne iné veci a tí ľudia riešia, ako uživiť svoje deti, aby tie deti dostali kvalitné štúdium, toto je to, čo je podstatné pre tie rodiny.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Anton Chromík

Nestraníci

Keď sme si dali robiť prieskum vo Focuse, tak 89% ľudí bolo za manželstvo muža a ženy. 79% ľudí bolo presvedčených o tom, že deti potrebujú najmä otca a mamu. 74% bolo presvedčených o tom, že manželstvo si zaslúži výnimočné práva, čo sa týka výchovy ďalej tak isto.

V politike - 26.01.2015
Neoveriteľné

Jozef Viskupič

OĽaNO

U nás vysoké kvórum (pre úspech referenda, pozn.) je napríklad jednou z bazálnych častí programu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností a to v miere jeho zníženia, pretože nemali by sme mať iba deklaratórne stanovené v ústave, či už petičné právo, ktoré podľa nášho názoru by malo vyústiť do legislatívneho návrhu, ktorým by sa musel parlament zaoberať, ako priamou legislatívou, čiže iniciatívou a zároveň referendum by malo byť, či sa budeme baviť o 20- percentnom, 0-percentnom kvóre, to už je otázka.

V politike - 26.01.2015
Zavádzajúce

Jozef Viskupič nehovorí pravdu, ak tvrdí, že ich vysoké kvórum je jednou z bazálnych častí programu OĽaNO, avšak v priebehu posledných rokov predstavilo OĽaNO viacero iniciatív zameraných na zmenu tohto kvóra. Na webstránke OĽaNO sa v sekcii programu strany môžme dočítať všeličo, avšak nie je tam zm...

success
error