DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

Chcem povedať toľko, vy sám viete a poznáte Ústavu Slovenskej republiky o tom, že ekonomické veci týkajúce sa štátneho rozpočtu, dopadov na odvody, dopadov na tieto všetky veci, sú vylúčené z referenda a veľmi radi by sme ich v referende riešili...

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 26.01.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže v čl. 93 (3) Ústavy SR sa uvádza nasledovné: "Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error