DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci
14 4 5 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Anton Chromík

Nestraníci

Povedalo to 420-tisíc ľudí, že to pre nich veľmi dôležité je a nikto by ich nespochybňoval o tom, že dôležité je.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Pravda

Podľa tlačovej správy (.pdf) Aliancie za rodinu bola petícia za vyhlásenie referenda odovzdaná dňa 27. augusta 2014 so 408 322 podpismi. Časť týchto podpisov bola ale posúdená ako neplatná. Referendum bolo napokon vyhlásené na základe 389 843 platných podpisov. Platných podpisov ...

Anton Chromík

Nestraníci

Že v skutočnosti máme 2 500 párov čakajúcich na dieťa a ročne sa adoptuje od, minulý rok myslím, že 170, okolo 200-250 detí.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Pravda

Aj keď A. Chromík uvádza vo svojom výroku približné čísla, jeho vyjadrenie môžeme považovať za pravdivé. Počet 2500 žiadateľov v poradovníkoch potvrdzuje bývalá riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Ida Želinská, v článku z februára 2013. „Na Slovensku je asi 3 500 detí umiest...

Anton Chromík

Nestraníci

Ale tá otázka v skutočnosti vôbec neexistuje preto, lebo vieme moc dobre, že všetky deti do 6 rokov, okrem možno veľmi ťažkých zdravotných stavov, sú u profi rodičoch, kde žijú v normálnej reálnej rodine. Všetky deti do 6 rokov, je to 1 150 detí v roku 2011 to bolo zo 4 600 detí.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Pravda

Od januára 2012 musí byť do profesionálnej rodiny umiestnené každé dieťa do 6-tich rokov. Ústredie práce chce túto hranicu postupne zvyšovať a umožniť vyrastať v rodinnom prostredí čo najväčšiemu počtu detí. K 31. novembru 2011 v detských domovoch vyrastalo 4589 detí a z tohto počtu 1140 detí práve ...

Anton Chromík

Nestraníci

Vieme, že máme populáciu pod hranicou záchovnosti národa a tak isto sú na tom všetky tie západné krajiny, ktoré prijali tieto inštitúcie a inštitúty a vieme, že to je veľmi vážny problém, ktorý sa nám prejaví za 30 rokov tým, že sa o nás nebude mať kto postarať.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Slovensko a aj západoeurópske krajiny majú populáciu pod hranicou záchovnosti (ktorá je stanovená na 2,1 dieťaťa na ženu), ale nakoľko väčšina krajín, ktoré majú legalizované homosexuálne manželstvá v západnej Európe, má vyšší priemer detí na ženu ako na Slovensku, kauzalita medzi...

Anton Chromík

Nestraníci

Chcem povedať toľko, vy sám viete a poznáte Ústavu Slovenskej republiky o tom, že ekonomické veci týkajúce sa štátneho rozpočtu, dopadov na odvody, dopadov na tieto všetky veci, sú vylúčené z referenda a veľmi radi by sme ich v referende riešili...

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže v čl. 93 (3) Ústavy SR sa uvádza nasledovné: "Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet." ...

Anton Chromík

Nestraníci

Nebolo to prvýkrát, myslím si, že to bolo predložené viackrát tento zákon (o registrovanom partnerstve, pozn.) a obsahoval aj adopcie.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Nepravda

Je pravda, že zákon o registrovanom partnerstve bol v parlamente predložený dvakrát, v roku 2012 ako samostatný zákon a v roku 2014 ako pozmeňovací návrh k návrhu zmeny Ústavy. Ani v jednom zákone sa však nenavrhuje spoločné osvojenie dieťaťa registrovaným partnerom. Naopak, v návrhu z roku 2012 bol...

Anton Chromík

Nestraníci

Čo sa týka tých mamičiek a tých ostatných rodín, chceme vám povedať, že podľa posledného prieskumu, sme mali nadštandardnú podporu našich otázok práve v skupine rozvedených a vdovcov.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže na stránke agentúry Focus, stránke Aliancie za rodinu a ani nikde inde sa nenachádza prieskum, ktorý by takéto údaje uvádzal. Verejne dostupný je len prieskum (.pdf), v ktorom sa uvádza, ako by ľudia v referende hlasovali....

Anton Chromík

Nestraníci

Tie ataky a hrozby naozaj tu sú. Pozrite sa na tie rezolúcie Európskeho parlamentu, ktoré hovoria o tom, že ešte dokonca chcú zasahovať do vedeckej komunity, o tom, aby vyradili ďalšiu chorobu, ktorá je transsexualizmus, zo zoznamu chorôb.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Pravda

Rezolúcia EP z 28. septembra 2011, ktorá sa zaoberá sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, okrem iného hovorí, že "dôrazne odsudzuje skutočnosť, že homosexualita, bisexualita a transsexualita sú v niektorých krajinách, a to aj v EÚ, stále považované za duševné choroby, a vyzýva jednotlivé štát...

Anton Chromík

Nestraníci

A nemusia za to byť zatváraní ako v Nemecku, či niekde inde (za nesúhlas s vyučovaním sexuálnej výchovy, pozn.).

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že v Nemecku sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy boli rodičia detí na niekoľko dní poslaní do väzenia v súvislosti s neúčasťou ich detí na sexuálnej výchove. Keďže sa ale vo všetkých prípadoch jednalo o vynucovaciu väzbu, do ktorej boli títo rodičia poslaní až po tom, ako odmietli zaplat...

Anton Chromík

Nestraníci

Mne naozaj sa ježili chĺpky vzadu na hlave, keď som videl rozhodnutie z rakúsko-európskeho súdu pre ľudské práva, kde rozhodli o tom, že je diskriminácia to, ak nepovolí niekto adopciu dieťaťa homosexuálnemu páru preto, lebo prijali registrované partnerstvá v Rakúsku a podobne.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Zavádzajúce

Anton Chromík síce má pravdu v tom, že Európsky súd pre ľudské práva naozaj rozhodol o tom, že Rakúsko diskriminovalo homosexuálne páry, avšak nie kvôli tomu, že prijali registrované partnerstvá - v skutočnosti sa jednalo o právo na adopciu biologického dieťaťa partnera v homosexuálnom vzťahu. Výrok...

success
error