DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

Nebolo to prvýkrát, myslím si, že to bolo predložené viackrát tento zákon (o registrovanom partnerstve, pozn.) a obsahoval aj adopcie.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 26.01.2015
Nepravda

Je pravda, že zákon o registrovanom partnerstve bol v parlamente predložený dvakrát, v roku 2012 ako samostatný zákon a v roku 2014 ako pozmeňovací návrh k návrhu zmeny Ústavy. Ani v jednom zákone sa však nenavrhuje spoločné osvojenie dieťaťa registrovaným partnerom. Naopak, v návrhu z roku 2012 bolo zdôraznené, že registrovanému partnerstvu týmto nevzniká nárok na spoločné osvojenie dieťaťa alebo na inú právnu formu starostlivosti o dieťa, s výnimkou dieťaťa jedného z partnerov. Výrok ako celok preto hodnotíme ako nepravdivý.  

24. augusta 2012 podali poslanci Lucia Nicholsonová, Juraj Droba a Martin Poliačik návrh na vydanie zákona o registrovanom partnerstve medzi osobami rovnakého pohlavia. V dôvodovej správe (.rtf, s. 2) sa uvádza nasledovné: "Návrh neobsahuje právnu úpravu, ktorá by umožňovala spoločné osvojenie dieťaťa registrovanými partnermi, rieši len zachovanie rodičovských práv osoby, ktorá žije v registrovanom partnerstve".

§ 12 navrhovaného zákona (.rtf, s. 5) následne uvádza:
"(1) Rodičovské práva partnerov zostávajú zachované v plnom rozsahu, vrátane práva vychovávať dieťa v osobnej starostlivosti."
"(3) Po zániku partnerstva smrťou jedného z partnerov môže byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti druhého partnera a to aj v prípade, že tento partner nie je  biologickým rodičom maloletého dieťaťa."

Parlament návrh zákona neschválil.

3. júna 2014 podal Martin Poliačik pozmeňujúci návrh k návrhu zmeny Ústavy iniciovanému Smerom a KDH. V Poliačikovom návrhu sa do Ústavy vkladá veta: "Registrované partnerstvo ako zväzok medzi plnoletými osobami ustanoví zákon." V návrhu sa adopcie ani iné formy starostlivosti o dieťa nenachádzajú, ani sa nespomínajú v odôvodnení. Parlament 4. júna jeho pozmeňujúci návrh odmietol a podporil v Ústave definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error