DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

Tie ataky a hrozby naozaj tu sú. Pozrite sa na tie rezolúcie Európskeho parlamentu, ktoré hovoria o tom, že ešte dokonca chcú zasahovať do vedeckej komunity, o tom, aby vyradili ďalšiu chorobu, ktorá je transsexualizmus, zo zoznamu chorôb.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 26.01.2015
Pravda

Rezolúcia EP z 28. septembra 2011, ktorá sa zaoberá sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, okrem iného hovorí, že "dôrazne odsudzuje skutočnosť, že homosexualita, bisexualita a transsexualita sú v niektorých krajinách, a to aj v EÚ, stále považované za duševné choroby, a vyzýva jednotlivé štáty, aby proti tomuto javu bojovali; žiada najmä, aby sa transsexualita a transrodovosť neliečili v rámci psychiatrie, aby bolo možné slobodne si zvoliť ošetrujúci personál, aby sa zjednodušila zmena identity a sociálne poisťovne hradili náklady." Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error