DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

Že v skutočnosti máme 2 500 párov čakajúcich na dieťa a ročne sa adoptuje od, minulý rok myslím, že 170, okolo 200-250 detí.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 26.01.2015
Pravda

Aj keď A. Chromík uvádza vo svojom výroku približné čísla, jeho vyjadrenie môžeme považovať za pravdivé. Počet 2500 žiadateľov v poradovníkoch potvrdzuje bývalá riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Ida Želinská, v článku z februára 2013. „Na Slovensku je asi 3 500 detí umiestnených v detských domovoch. Žiadateľov v poradovníkoch je asi 2 500. Počet detí, ktoré prichádzajú do detských domovov a idú do osvojiteľského procesu, je každý rok zhruba rovnaký.“ Žiadateľmi môžu byť páry, ale aj jednotlivci. Tiež je pravdou, že v roku 2013 bolo osvojených (adoptovaných) 173 detí. Vyplýva to zo štatistiky ÚPSVAR, najaktuálnejšie údaje sú zverejnené za obdobie 2013.

Celkovo bolo v tomto roku do náhradných rodín zverených 1568 detí. Ďalšie formy starostlivosti v náhradných rodinách okrem osvojenia sú: náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a poručníctvo. Podrobné údaje sú zo štatistiky ÚPSVAR:

Dôvody, pre ktoré je taký veľký nepomer medzi počtom žiadateľov a počtom osvojených detí sa môžu týkať nárokov žiadateľov (obmedzenia vekové, zdravotné, etnické a pod.), môžu však závisieť od konkrétneho regiónu, alebo od pružnosti konkrétnych úradníkov, zabezpečujúcich komunikáciu so žiadateľmi. „Nie je pravda, že ‚deti nie sú‘. Len ľudia, ktorí by si ich chceli vziať do starostlivosti, sa o nich niekedy jednoducho ani nedozvedia,“ tvrdí I. Želinská. „Adopcia sa prednostne robí v rámci kraja, aby dieťa, väčšinou už staršie, nestratilo sociálne väzby. Malé dieťa však zatiaľ takéto väzby nemá a pri väčších deťoch nie je až taký rozdiel, keď sa dieťa presťahuje do Bratislavy z Pezinka alebo odinakiaľ.“

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error