DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Daniel Krajcer

SKOK!
57 11 6 17
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Daniel Krajcer

SKOK!

Rudolf Kusý (...) sme svedkami najdrahšej kampane v histórii Slovenska čo sa týka župných volieb...

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Neoveriteľné

Zákon upravujúci formu a financovanie volebných kampaní platí od roku 2014. To znamená, že povinnosť kandidátov zverejňovať výdaje na svoju kampaň na osobitnom transparentnom účte platí od tohto roku. Nie je preto možné vyhľadať údaje o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v celej histórii S...

Daniel Krajcer

SKOK!

Pán Ftáčnik, na vašu kampaň podľa transparentného účtu dáva najviac peniaze človek, ktorý zároveň z Vášho účtu peniaze aj vyberá, pretože Vám robí kampaň cez svoju firmu.

Volby 2017 BSK v RTVS - 16.10.2017
Zavádzajúce

Na transparentný účet Milana Ftáčnika vložil od ohlásenia kandidatúry po 16. október 2017 najviac peňazí práve Milan Ftáčnik a rovnakou sumou prispel aj Radovan Grohoľ. Ten je síce spolumajiteľom agentúry, ktorá je najväčším poberateľom výdavkov z tohto účtu a ktorá robí Milanovi Ftáčnikov...

Daniel Krajcer

SKOK!

Áno, ja vnímam, že v podstate nie je žiadna politická strana v slovenskom parlamente v súčasnosti, ktorá by jednoznačne povedala, že odmietam odluku cirkvi od štát. KDH má odluku vo svojom programe od roku 2006.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Je pravdou, že strana KDH vo svojom volebnom programe v roku 2006 hovorila o možnosti vypracovania alternatívnych modelov financovania cirkví, napr. formou asignačnej dane. Takisto boli kresťanskí demokrati otvorení realizácii právnych úprav zmlúv so Svät...

Daniel Krajcer

SKOK!

Odluka cirkvi od štátu, z prieskumov verejnej mienky, má väčšinovú podporu obyvateľstva, poďme spolu rokovať s cirkvami, poďme hovoriť s tretím sektorom, ktorý je absolútne kľúčový... ...Naposledy vyšiel Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, napríklad. Ale sú aj ďalšie prieskumy.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Nepravda

Daniel Krajcer v hovorí o odluke cirkvi od štátu v kontexte zmeny financovania cirkví štátom. Podľa prieskumu SAV z roku 2014 (doc, s. 28) ale len 46,2 % opýtaných nesúhlasí so súčasným financovaním náboženských spoločností štátom. Preto tento výrok považujeme za nepravdivý.Ten istý d...

Daniel Krajcer

SKOK!

A druhý argument, ktorý uvádzam v súvislosti s financovaním sa explicitne o celkovom financovaní, ktoré sa týka teda platov duchovných, ..., sa hovorí akurát v článku 20 odsek 1 (zmluvy so Svätou stolicou, pozn.), jedna jediná veta, v ktorej sa uvádza nasledovné: zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi, bodka. To znamená, že do budúcna je tu nejaký záväzok, kde nie je stanovený ani obsah, ani čas, kedy obe strany takúto zmluvu uzavrú.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Výrok považujeme za pravdivý, pretože článok 20 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou znie: (1) "Zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi." Pretože zmluva nestanovuje žiadne iné podmienky ani ohľado...

Daniel Krajcer

SKOK!

My si myslíme, že stav financovania cirkvi, ktorý je upravovaný komunistickým zákonom z roku 1949 nie je zdravý pre žiadnu zo zúčastnených strán. Ani pre štát, ani pre občanov, ani pre cirkvi samotné a treba povedať, že odluka cirkvi od štátu je poslednou nesplnenou požiadavkou novembra ´89.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Financovanie cirkví upravoval zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom z roku 1949. Zrušenie tohto zákona a odlúčenie cirkví od štátu bolo jednou z požiadaviek VPN z novembra 1989. Táto požiadavka doteraz nebola ani čiastočne splnená. Tento výrok Daniela Krajcer...

Daniel Krajcer

SKOK!

V základnej zmluve, v samotnej preambule alebo v úvode základnej zmluvy so Svätou stolicou sa uvádza nasledovné. Slovenská republika a Svätá stolica vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem. Inými slovami, pri tejto zmluve Slovenská republika vychádza zo svojej ústavy, ktorá je plne rešpektovaná aj touto zmluvou. Čo je v článku 1 našej slovenskej ústavy? Nasledovné: Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu, ani náboženstvo, bodka.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Výrok považujeme za pravdivý, pretože časť preambuly Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou znie: "Slovenská republika a Svätá stolica,vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem a Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonické...

Daniel Krajcer

SKOK!

No ja som túto tému počas obdobia, keď som bol ministrom kultúry, otvoril. Tú expertnú skupinu na ministerstve kultúry som zriadil ešte ja v roku 2011. Ja som začal vtedy celospoločenskú diskusiu, k čomu ma zaväzovalo aj programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej. Oslovil som všetkých 18 registrovaných cirkví a dokonca som išiel ešte ďalej. Predstavil som im možný model fungovania postavený na asignácii

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Medzi júlom 2010 a aprílom 2012, kedy bol Daniel Krajcer ministrom kultúry SR sa vláda, ktorej bol súčasťou, zaviazala rozvíjať dialóg s predstaviteľmi cirkví a otvoriť diskusiu o ich financovaní. Na ministerstve bola v roku 2011 zriadená expertná skupina a Krajcer následne na začiatku roku 2012&nbs...

Daniel Krajcer

SKOK!

Viaceré z tých vecí, pán Danko, som aj ja presadil. Konkrétne zrušenie koncesionárskych poplatkov, aj keď Smer ich teda opätovne zaviedol, zmenu tlačového zákona.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Pravda

Daniel Krajcer ako minister kultúry 31. mája 2011 novelizoval tlačový zákon. Novelou zákona o Rozhlase a televízii Slovenska schválenou 21. októbra 2011 tiež presadil zrušenie koncesionárskych poplatkov a zaviedol dotáciu pre televíziu a rozhlas priamo zo štátneho rozpočtu. Strana Smer následne konc...

Daniel Krajcer

SKOK!

Ale čo som si prečítal, tak tu je problém úplne opačný, že tých detí voľných na adopciu je strašne málo.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 25.01.2015
Neoveriteľné

V roku 2013 bol podľa ÚPSVaR celkový počet umiestnených detí do detských domovov 1188. Pričom celkový počet osvojených detí v tom istom roku bol 173. Problémom je, že na adopciu sú uvoľnené deti, ktoré sú právne voľné, t. z. rodičia sa ich vzdali alebo neudržiavajú s nimi kontakt. Zoznam takýchto de...

success
error