DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Rudolf Kusý (...) sme svedkami najdrahšej kampane v histórii Slovenska čo sa týka župných volieb...

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Neoveriteľné

Zákon upravujúci formu a financovanie volebných kampaní platí od roku 2014. To znamená, že povinnosť kandidátov zverejňovať výdaje na svoju kampaň na osobitnom transparentnom účte platí od tohto roku. Nie je preto možné vyhľadať údaje o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň v celej histórii Slovenska, a teda ani zhodnotiť, či bola kampaň Rudolfa Kusého skutočne najdrahšia. Vyššie územné celky boli vytvorené navyše až zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, čo je 8 rokov po vzniku samostatnej SR. Celkové výdavky jednotlivých kandidátov na kampaň ešte nie sú známe, keďže kampaň ešte beží. Výrok Daniela Krajcera je preto neoveriteľný.

Podľa zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov z 29. mája 2014 môže nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja minúť najviac 250 000 eur (§ 6 ods. 1a). Politická strana môže viesť kampaň maximálne vo výške 500 000 eur (§ 7) a tretia strana vo výške 25 000 eur (§ 8 ods. 8). V pôvodnom zákone č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach mali povinnosť zverejňovať náklady na volebnú kampaň len politické strany vo svojich výročných správach (§ 30 ods. 2m). Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. začína volebná kampaň dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín pred dňom konania volieb. Do záverečnej sumy kampane "sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb" (§ 6 ods. 3).V prípade volieb do VÚC 2017 prebieha kampaň v období 28. júna až 2. novembra 2017. 

Náklady na kampaň musia kandidáti pod hrozbou sankcií zverejňovať na osobitnom transparentnom účte. Údaje z tohto účtu "musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi nezávislý kandidát ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle" (§ 6 ods. 7). Kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý si transparentný účet založil pred 11. júlom 2017. Podľa mesačných pohybov na účte Kusý do dnešného dňa na kampaň minul 104 759 eur. Ostáva mu ešte 29 581,1 eur.

Podľa Daniela Krajcera je Kusého kampaň masívna a najdlhšie trvajúca, a pohyby na jeho účte tento rozsah kampane neodrážajú. Na údajnú netransparentnosť a pochybnosť vo financovaní volebnej kampane Rudolfa Kusého poukazoval už v júli 2017 aj ďalší jeho protikandidát Milan Ftáčnik. Peter Kováč zo SME.sk prišiel 5. októbra 2017 s informáciou, že Kusý na svoju volebnú kampaň minul 70 tisíc eur už pred jej oficiálnym začiatkom. Podľa odhadov by mohla byť Kusého kampaň najdrahšou spomedzi všetkých kandidátov na predsedu BSK. Téme sa opäť 13. októbra 2017 venovala napríklad Pravda.sk, a Rudolf Kusý bol znovu obvinený zo skorého začiatku kampane. Politológ Michal Horský zároveň upozornil na medzery v zákonnej úprave financovania kampaní. Podľa jeho názoru sú náklady na kampaň pre verejnosť častokrát neprehľadné a z transparentných účtov "nemožno vždy vyčítať, na aké konkrétne položky sa peniaze minuli". Sám Kusý v rozhovore pre Denník N dňa 17. októbra 2017 uviedol, že minul "110 tisíc eur z transparentného účtu, pred jeho založením okolo 70 tisíc eur. Počítam, že ešte 50 tisíc tam pôjde a minieme 230 tisíc eur, ak získame ešte od ľudí podporu"

U ostatných kandidátov na predsedu BSK vyzerá financovanie volebnej kampane zatiaľ nasledovne. Pavol Frešo svoju kampaň zaplatí z vlastných zdrojov a zo zdrojov jej producenta Petra Núňeza. Druhý menovaný odhadol doterajšie náklady na viac ako 100 000 eur, k čomu Frešo dodal, že výsledná cena kampane nepresiahne sumu 200 000 eur. Milan Ftáčnik zatiaľ podľa údajov na transparentnom účte na kampaň minul 92 575 eur, Daniel Krajcer len 13 536 eur. Krajcer však predpokladá, že jeho kampaň bude stáť celkom 100 000 eur, a okrem toho zverejnil mená svojich troch hlavných podporovateľov, László Sólymosa, Juraja Miškova a Martina Jóna. Financovanie kampane Juraja Drobu stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a transparentný účet strany Demagog.SK už rozoberal 18. júla 2017. SaS poskytla každému svojmu kandidátovi na post predsedu samosprávneho kraja 100 000 eur, túto sumu Droba doplnil vlastnými 20 000 eurami. „Bilbordy budú stáť v septembri 7 656 eur s DPH a v októbri 7 182 eur s DPH, v cenách sú aj tlač a výlep", dodal.

Kandidáti na predsedu BSK mali v roku 2013 výrazne väčšie výdaje na predvolebnú kampaň v porovnaní s ostatnými krajmi. Pavol Frešo minul najviac, 208 000 eur, Monika Flašíková-Beňová 200 000 eur a Daniel Krajcer 184 000 eur. Krajcera však stál jeden získaný hlas suverénne najviac, 11,35 eur. Pre predstavu, kandidát, ktorý utratil štvrtú najvyššiu sumu peňazí, bol Jaroslav Baška v Trenčianskom samosprávnom kraji so 127 000 eurami.

Na základe dostupných údajov sa teda ukázalo, že najviac finančných prostriedkov sa na kampaň chystá vynaložiť Rudolf Kusý (230 000 eur), čo je o 22 000 eur viac ako v prípade víťaza krajských volieb v roku 2013, Pavla Freša (208 000 eur).

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error