DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Štedré dotácie pre cirkvi
V politike - 09.03.2015
O možnostiach zmeny financovania cirkví na Slovensku túto nedelu v prvej casti relácie V politike diskutovali poslanec vládneho Smeru Dušan Jarjabek, exminister kultúry a clen strany SKOK Daniel Krajcer a poslanec za KDH Jozef Mikloško. Nosnými témami boli odluka cirkvi od štátu, ktorú v súcasnosti vo velkom presadzuje práve strana SKOK a Vatikánske zmluvy. Vecná a dost zmierlivá diskusia priniesla velkú cast fakticky správnych informácií.

Dušan Jarjabek

SMER-SD
9 1 0 1

Daniel Krajcer

SKOK!
8 1 0 0

Jozef Mikloško

KDH
8 2 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Dušan Jarjabek
 • Daniel Krajcer
 • Jozef Mikloško
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Daniel Krajcer

SKOK!

Áno, ja vnímam, že v podstate nie je žiadna politická strana v slovenskom parlamente v súčasnosti, ktorá by jednoznačne povedala, že odmietam odluku cirkvi od štát. KDH má odluku vo svojom programe od roku 2006.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Je pravdou, že strana KDH vo svojom volebnom programe v roku 2006 hovorila o možnosti vypracovania alternatívnych modelov financovania cirkví, napr. formou asignačnej dane. Takisto boli kresťanskí demokrati otvorení realizácii právnych úprav zmlúv so Svät...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

Tak prvý zákon po roku 1918, po vzniku republiky v roku 1920 bol prvý zákon predložený do vtedajšieho parlamentu o odluke cirkvi od štátu. Nikdy nebol prijatý samozrejme.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože odluka cirkvi od štátu sa nachádzala v § 121 návrhu ústavného zákona. Ústavný zákon schválený 29. februára 1920 však odluku cirkvi od štátu neobsahuje.  V období Rakúsko-Uhorska mal štáta monarchia vo vzťahu k cirkvi pomerne silné právomoci. Ako prík...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

Podľa programového vyhlásenia vlády Ministerstvo kultúry má viesť a vedie dialóg so všetkými cirkvami ohľadne financovania, ohľadne ich majetkových záležitostí tak, aby do konca tohto volebného obdobia všetky tieto veci boli ukončené...

V politike - 09.03.2015
Pravda

Podľa programového vyhlásenia z roku 2012 Ministerstvo Kultúry skutočne má viesť dialóg s cirkvami ohľadne ich financovania.(pdf, s. 50). Záväzok vyjasnenia finančných záležitostí cirkví do určitého času však cirkvám predložený nebol, aj keď môže byť cieľom tejto vlády proces do konca volebného obdo...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

...existuje vytvorená skupina pri ministrovi kultúry, expertná skupina, ktorá skúma okrem iného aj náležitosti majetkové. Boli požiadavky na všetky cirkvi, aby tieto majetkové záležitosti predložili ministerstvu kultúry do istého termínu.

V politike - 09.03.2015
Neoveriteľné

Minister kultúry M. Maďarič požadoval pred dvoma rokmi súpis majetku od všetkých 18 registrovaných cirkví na Slovensku. Hlavným dôvodom bolo, že expertná skupina, ktorá bola vytvorená na ministerstve kultúry, mala za úlohu zistiť hodnotu majetku cirkví a od toho odvodiť, či sú schopné prežiť bez fin...

Jozef Mikloško

KDH

Ale napríklad v Mníchove majú 5-tisíc zamestnancov, mníchovská diecéza, ktorí sú na plný úväzok, ktorým odvody platí a to sú zamestnanci cirkvi.

V politike - 09.03.2015
Nepravda

Jozef Mikloško hovorí o počte zamestnancov na nepastorálnych pozíciách v Mníchovskej diecéze. Podľa oficiálnej stránky Mníchovskej arcidiecézy bol v roku 2014 počet zamestnancov pracujúcich na plný úväzok 9516. Z toho spolu 8253 pôsobilo na nepastorálnych pozíciách, a 1263 v pastoračnej službe. Výr...

Jozef Mikloško

KDH

V Taliansku napríklad ho majú, ide o 0,8%, v Španielsku 0,7% zo základu dane (systém financovania cirkví, pozn.). Čiže to je dôležité, že nie z daní, ale zo základu dane a v Taliansku napríklad 88% ľudí dáva na cirkev, 10% dáva na štátne organizácie a iba 2% na nevládne.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok Jozefa Mikloška hodnotíme ako pravdivý, pretože talianske zákony umožňujú daňovým poplatníkom poukázať 0,8 % zo základu dane z príjmu cirkevným organizáciám alebo štátu. V Španielsku je možné rovnako venovať 0,7% zo základu z dane z príjmu. Podľa informácií talianskeho Ministerstva hospodárstv...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

Ministerstvo kultúry predložilo cirkvám tri varianty. Opäť môžeme sa o tom baviť. Tri varianty, o ktorých sa debatuje. Jedným z týchto variantov je asignačná daň. Je to ďalej financovanie podľa počtu veriacich, ale je tam aj zachovanie toho súčasného stavu.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Ministerstvo kultúry 18. júna 2014 predložilo, expertnej komisii na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských  spoločností (poradný orgán MK) návrhy na zmenu financovania a tá navrhla tri možnosti- asignačnú daň, príspevok podľa počtu veriacich a zachovanie súčasného stavu. ...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

Je tu vatikánska zmluva, rok 2000, ďalší zákon, ktorým sa tieto cirkvi zaoberajú - rok 2005 valorizácia.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok Dušana Jarjabka hodnotíme ako pravdivý, kedže 24. novembra 2000 uzavreli Slovenská republika a Svätá stolica Vatikánsku zmluvu. A tiež je pravdou, že zákon č. 467/2005 Z. z. z 23. septembra 2005 upravuje a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločnost...

Jozef Mikloško

KDH

...tu bolo vystavaných 600 kostolov...

V politike - 09.03.2015
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože na základe informácií poskytnutých zástupcami cirkví pre ČTK uverejnených v denníku SME, bolo na Slovensku od roku 1989 postavaných približne 659 kostolov.Spomedzi na Slovensku zastúpených cirkví bolo možné zistiť nasledovné počty postavených kostolov po r...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

Podľa mojich informácií, lebo o týchto veciach sa bavíme veľmi hutne a intenzívne, dnes neexistuje súpis cirkevného majetku, čo je si myslím asi najdôležitejšia vec a to sú potom tie ďalšie veci, ktoré sa teda od toho odvíjajú. Podľa tých rokovaní, ktoré prebiehajú s jednotlivými cirkvami, bola požiadavka ministerstva kultúry o súpis majetku. Tento proces prebieha ďalej, nie je uzavretý.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Súpis cirkevného majetku je dodnes nevyriešený problém pre zložitý odhad cien veľkého počtu aj reštuituovaných cirkevných nehnuteľností, z ktorých mnohé sú v zlom stave. Pre riešenie nového financovania cirkví je súpis ich majetku dôležitý. Tento výrok Dušana Jarjabka je teda pravdivý.Súpis maj...

Daniel Krajcer

SKOK!

Odluka cirkvi od štátu, z prieskumov verejnej mienky, má väčšinovú podporu obyvateľstva, poďme spolu rokovať s cirkvami, poďme hovoriť s tretím sektorom, ktorý je absolútne kľúčový... ...Naposledy vyšiel Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, napríklad. Ale sú aj ďalšie prieskumy.

V politike - 09.03.2015
Nepravda

Daniel Krajcer v hovorí o odluke cirkvi od štátu v kontexte zmeny financovania cirkví štátom. Podľa prieskumu SAV z roku 2014 (doc, s. 28) ale len 46,2 % opýtaných nesúhlasí so súčasným financovaním náboženských spoločností štátom. Preto tento výrok považujeme za nepravdivý.Ten istý d...

Jozef Mikloško

KDH

Napríklad štát financuje Belgicko, Luxembursko aj nateraz u nás. Ďalej v Amerike napríklad, vo Francúzsku, v Portugalsku členovia platia cirkvi. V Rakúsku je taký tiež príspevok automatický, však vieme o tom dobre. V Nemecku je cirkevná daň, vo Švajčiarsku škandinávske krajiny, ktoré by sa u nás určite neosvedčilo. Niekde sa financuje majetkovými výnosmi, napríklad Veľká Británia, Vatikán, ktoré má veľké múzeá a tak ďalej. Čiže nechávam to, čo som v Taliansku veľmi zblízka videl, nechávam to na pána kolegu Krajcera. Tá asignačná daň, ktorá sa aj mne zdá, že je pre Slovensko najvhodnejšia.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok môžeme považovať vo všeobecnosti za pravdivý, aj keď Mikloškovi chýbali isté detailnejšie informácie o financovaní cirkví v daných štátoch. V Rakúsku skutočne platí, že registrované cirkvi môžu vyberať cirkevnú daň, momentálne to však využíva len katolícka cirkev. Vo Francúzsku sú cirkvi primá...

Jozef Mikloško

KDH

...táto vatikánska zmluva v siedmom bode hovorí, že Slovenská republika uznáva uplatňovanie výhrady vo svedomí podľa zásad cirkvi katolíckej. To bolo len voči katolíckej, samozrejme vzápätí potom o pár mesiacov také isté zmluvy podpísal aj štát aj s ďalšími 11-timi cirkvami, ktoré mali o to záujem. To znamená, asi 5-6 ich nemalo záujem, nechceli a ani nedostávajú žiadne peniaze.

V politike - 09.03.2015
Pravda

J. Mikloško uvádza pravdivé údaje o výhrade vo svedomí, ktorá je zakotvená vo Vatikánskej zmluve, i o dohode SR s nekatolíckymi cirkvami a náboženskými spolocnostami na Slovensku. Celý výrok hodnotíme ako pravdivý. Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou /tzv. Vatikánska zmluva) v cl. 7 pojednáva...

Jozef Mikloško

KDH

...dali sme takú rámcovú zmluvu a do nej sme vnorili návrhy na štyri ďalšie zmluvy, o ktorých bude reč. Dve sa z nich uskutočnili, to tiež vieme. Čo sa týka cirkvi vo väzniciach, v odborových zložkách, v polícii, hasičstve a tak ďalej. A druhá vec bola pomoc vo financovaní školstva. To myslím tiež funguje, zmluva bola podpísaná. Ostali tie dve, jedna sa týkala práve financovania cirkvi, na to sa čaká, to je vlastne povinnosť voči tejto zmluve, o čom teraz tu hovoríme. A druhá bola o výhrade vo svedomí, ktorá zapríčinila pád vlády.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Poslanec Mikloško správne hovorí o štyroch častiach Vatikánskej zmluvy, z ktorých dve časti boli prijaté a dve neboli, pričom zmluva o výhrade vo svedomí naozaj zapríčinila pád Dzurindovej vlády.  Slovensko v marci 2004 skutočne podpísalo dve zmluvy so Svätou stolicou - Zmluvu o katolíckej vých...

Jozef Mikloško

KDH

A Schuster povedal, že to (Vatikánska zmluva, pozn.) bude za pár mesiacov a bolo to za pár mesiacov. Čiže to bol naozaj celospoločenský konsenzus dlho pripravované a určite s Vatikánom sa dá jednať a určite už tým, že dve zmluvy tam ešte chýbajú, nás núti k tomu, aby sa o tom jednalo. Však k tomu ešte určite.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou bola podpísaná 24. novembra 2000 vo Vatikáne, a ratifikovaná po podpise vtedajším prezidentom SR Rudolfom Schusterom 18. decembra 2000. Táto zmluva obsahuje dohodu o štyroch osobitných zmluvách, z ktorých boli zatiaľ uzatvorené len dve. Schuster sa tiež opa...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

No 2000 bola podpísaná (Vatikánska zmluva, pozn. ), 2001 ju ratifikoval. ...táto zmluva bola prijatá zo 113-tich poslancov 100 poslancov hlasovalo za, 12 sa zdržalo hlasovania a jeden nehlasoval. Nikto nehlasoval proti.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Je pravda, že tzv. Vatikánska zmluva bola podpísaná v roku 2000, kedy o nej hlasovala i Národná rada SR. D. Jarjabek udáva presné čísla i o výsledkoch hlasovania na 43. schôdzi NRSR o návrhu na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou. Menej presný je údaj o rati...

Jozef Mikloško

KDH

Celkovo 137 takýchto podobných zmlúv (ako Vatikánska zmluva, pozn.).

V politike - 09.03.2015
Nepravda

Slovenská Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bola uzavretá ako 137. na svete. Celkový aktuálny počet zmlúv, ktoré uzavrela Svätá stolica s jednotlivými štátmi je 201. Aj napriek tomu, že v čase ratifikácie bola tá slovenská už 137., Jozef Mikloško hovorí o aktuál...

Jozef Mikloško

KDH

Tak ja chcem zdôrazniť, že s Vatikánom má aspoň 150 krajín diplomatické zastúpenie, dokonca aj Taiwan.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Už v roku 1922 zriadil Vatikán diplomatickú misiu v Číne a zároveň je Vatikán jednou z mála krajín, ktoré spolupracujú aj s Taiwanom na medzinárodnej úrovni a udržuje s krajinou diplomatické vzťahy. Vatikán udržuje diplomatické vzťahy so skoro dvoma ...

Daniel Krajcer

SKOK!

A druhý argument, ktorý uvádzam v súvislosti s financovaním sa explicitne o celkovom financovaní, ktoré sa týka teda platov duchovných, ..., sa hovorí akurát v článku 20 odsek 1 (zmluvy so Svätou stolicou, pozn.), jedna jediná veta, v ktorej sa uvádza nasledovné: zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi, bodka. To znamená, že do budúcna je tu nejaký záväzok, kde nie je stanovený ani obsah, ani čas, kedy obe strany takúto zmluvu uzavrú.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok považujeme za pravdivý, pretože článok 20 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou znie: (1) "Zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi." Pretože zmluva nestanovuje žiadne iné podmienky ani ohľado...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

To už nie je rok ´89, kde poslanec František Mikloško, brat Jožka Mikloška, stál na námestí a rozprával, že odluka cirkvi od štátu, ako jedna zo základných požiadaviek toho demokratizačného procesu, ktorý mal po roku´89, ktorý nastal. Dnes je situácia taká, že no ten istý František Mikloško, ktorý toto hovoril na námestiach, bol pri zmluve so Svätou stolicou, ktorá vznikla a ktorý ju presadzoval, kde sa jasne hovorí o financovaní, kde sa Slovenská republika zaväzuje k istému financovaniu cirkvi zo štátneho rozpočtu a bude to riešiť ďalším zákonom.

V politike - 09.03.2015
Pravda

František Mikloško bol členom Koordinačného výboru VPN, ktorá v novembri 1989 presadzovala odluku cirkvi od štátu, aby štát nemal možnosť zasahovať do vnútorných záležitostí cirkví, napr. menovanie biskupov. Rovnako ako samotný Dušan Jarjabek aj František Mikloško podporil schválenie zmluvy so Sväto...

Jozef Mikloško

KDH

V tej preambule (Vatikánskej zmluvy, pozn.) sa hovorí, dôležitosť katolíckej cirkvi, potom neskôr aj iných, v našich dejinách. A hovorí sa tam o cyrilo-metodskej tradícii, ktorú v ústave máme, neni to celkom od veci. Podčiarkuje sa (v preambule Vatikánskej zmluvy, pozn.) dôležitosť cirkvi v rôznych oblastiach, teda morálnej, sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej a tak ďalej.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Na základe porovnania Vatikánskej zmluvy a Ústavy SR môžeme výrok pokladať za pravdivý. Úvodný odsek Základnej zmluvy SR so Svätou stolicou (326/2001 Z. z.) sa odvoláva na medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, na významné postavenie katolíckej cirkvi v dejinách Slovenska a na jej úlo...

Daniel Krajcer

SKOK!

My si myslíme, že stav financovania cirkvi, ktorý je upravovaný komunistickým zákonom z roku 1949 nie je zdravý pre žiadnu zo zúčastnených strán. Ani pre štát, ani pre občanov, ani pre cirkvi samotné a treba povedať, že odluka cirkvi od štátu je poslednou nesplnenou požiadavkou novembra ´89.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Financovanie cirkví upravoval zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom z roku 1949. Zrušenie tohto zákona a odlúčenie cirkví od štátu bolo jednou z požiadaviek VPN z novembra 1989. Táto požiadavka doteraz nebola ani čiastočne splnená. Tento výrok Daniela Krajcer...

Daniel Krajcer

SKOK!

V základnej zmluve, v samotnej preambule alebo v úvode základnej zmluvy so Svätou stolicou sa uvádza nasledovné. Slovenská republika a Svätá stolica vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem. Inými slovami, pri tejto zmluve Slovenská republika vychádza zo svojej ústavy, ktorá je plne rešpektovaná aj touto zmluvou. Čo je v článku 1 našej slovenskej ústavy? Nasledovné: Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu, ani náboženstvo, bodka.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok považujeme za pravdivý, pretože časť preambuly Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou znie: "Slovenská republika a Svätá stolica,vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem a Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonické...

Daniel Krajcer

SKOK!

No ja som túto tému počas obdobia, keď som bol ministrom kultúry, otvoril. Tú expertnú skupinu na ministerstve kultúry som zriadil ešte ja v roku 2011. Ja som začal vtedy celospoločenskú diskusiu, k čomu ma zaväzovalo aj programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej. Oslovil som všetkých 18 registrovaných cirkví a dokonca som išiel ešte ďalej. Predstavil som im možný model fungovania postavený na asignácii

V politike - 09.03.2015
Pravda

Medzi júlom 2010 a aprílom 2012, kedy bol Daniel Krajcer ministrom kultúry SR sa vláda, ktorej bol súčasťou, zaviazala rozvíjať dialóg s predstaviteľmi cirkví a otvoriť diskusiu o ich financovaní. Na ministerstve bola v roku 2011 zriadená expertná skupina a Krajcer následne na začiatku roku 2012&nbs...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

...táto zmluva (Vatikánska zmluvá, pozn.) napríklad uznáva štátne hranice Slovenskej republiky, v ich rámci definuje cirkevné členenie na biskupstvá... ...Tie biskupstvá sú presne členené tak, aby boli v súlade s hranicami Slovenskej republiky.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Výrok D. Jarjabka možno hodnotiť ako pravdivý. Vatikánska zmluva zaručuje rešpektovanie hraníc SR v súvislosti s vymedzením rímskokatolíckych diecéz a apoštolských administratúr, ako aj slovenských gréckokatolíckych eparchií a exarchátov. O uvedenej problematike pojednáva čl. 3, ods. 3 v Základnej z...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

...treba hovoriť aj o platoch duchovných v tejto chvíli v rámci týchto zákonov, ktoré patria skutočne duchovní patria k najhoršie plateným v podstate k najhoršej platenej skupine v rámci tejto republiky, ktorá existuje.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Publikácia Štatistického úradu SR- Štruktúra miezd v SR 2013 (.pdf) naozaj potvrdzuje, že duchovní a pracovníci v cirkevných organizáciách patria medzi zamestnancov s najnižšou priemernou mzdou na Slovensku. Výrok hodnotíme preto ako pravdivý.Podľa tejto publikácie...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

Sú to investované peniaze zo zákona, ktorý bol schválený pred desiatimi rokmi v roku 2005.

V politike - 09.03.2015
Neoveriteľné

Dušan Jarjabek sa odvoláva na zákon č. 467/2005 z 23. septembra 2005, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006 upravuje a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. Dôvodová správa zverejnená na stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Hovorí že : „Schválenie valorizačného mechanizmu by znamenalo nárast výdavk...

Daniel Krajcer

SKOK!

Áno. Považujeme to za spravodlivé. Však funguje to aj v niektorých iných krajinách.

V politike - 09.03.2015
Neoveriteľné

Jozef Mikloško

KDH

Ja k tým zbieročkám, s tým ste začali. Fakt, že tie zbierky, čo tam v nedeľu dajú, keď pozerám, to je vždy chudobné. Tie bežné zbierky na kostoly, to je slabé. Iné sú tie veľké zbierky a tých je každý druhý týždeň charita, Afrika, média, semináre, prístroje pre nejakú nemocnicu, katolícka univerzita. Tam je relatívne dosť peňazí, keď sa po Slovensku zoberie, ale tie sú prísne účtované a jednoúčelové dané na to. Nakoniec aj pán farár vždycky na konci povie, ako to všetko dopadlo, aký má stav na konci roka iba raz a teda tiež si myslím, no.

V politike - 09.03.2015
Neoveriteľné

Daniel Krajcer

SKOK!

Som presvedčený, že je množstvo veriacich, ktorí by radi usporiadali tie vzťahy tak, aby povedzme neboli cirkvi atakované možno nejakými inými skupinami tým, že poberajú peniaze od štátu a tí, ktorí prispievajú do štátneho rozpočtu s tým nesúhlasia, čo je tiež legitímne. Prečo by si to neplatili samotní veriaci tak, ako je to v mnohých krajinách Európskej únie, opakujem aj v katolíckom Poľsku.

V politike - 09.03.2015
Neoveriteľné

Daniel Krajcer

SKOK!

Treba povedať, že Slovensko je jednou z posledných krajín v Európskej únii, kde zotrvávame na takom modeli financovania, ktorý teda nám upravuje komunistický zákon z roku 1949. Dokonca aj v susednom Poľsku, ktoré je vnímané ako katolícka krajina, zaviedli odluku cirkvi od štátu s platnosťou od 1. januára 2014.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Financovanie cirkví upravuje zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom z roku 1949. Tento zákon bol schválený konkrétne 14.10.1949. Od 1. januára 2014 si veriaci v Poľsku financujú cirkev samostatne, čo potvrdzuje pravdivosť aj druhej časti výroku ...

Daniel Krajcer

SKOK!

...pravdou je aj to, že zmluvu (so Svätou stolicou, pozn.) nie je možné jednostranne vypovedať, jedine so súhlasom oboch strán a za takéhoto predpokladu je možné aj meniť a upravovať.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Na základe informácií uvedených Danielom Krajcerom o možnostiach vypovedania Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou hodnotíme tento výrok ako pravdivý, pretože zmluva sa dá so súhlasom oboch strán meniť a dopĺňať. Článku 25 uvádza, že: "Táto zmlu...

Daniel Krajcer

SKOK!

Máte pravdu, taký typ zmluvy, aký má podpísaný Slovensko so Svätou stolicou, taký typ nemá žiaden štát na svete. Sú rôzne iné typy zmlúv, ale konkrétne takúto zmluvu žiaden iný štát nemá.

V politike - 09.03.2015
Pravda

Vatikánska zmluva nepredstavuje zmluvu cirkvi a štátu, ale je ekvivalentom zmluvy medzi dvomi štátmi. V tomto sa od právnych aktov iných krajín a cirkvi odlišuje. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Zmluva Slovenska a Svätej stolice je výnimočná tým, že je nadradená ďalším právnym predpisom v št...

Dušan Jarjabek

SMER-SD

...to (zmena financovania, pozn.) bola skutočne jedna požiadavka aj z cirkevných kruhov.

V politike - 09.03.2015
Nepravda

Verejná diskusia o zmene financovania cirkví sa vedie už dlhší čas. Posledný záver rokovaní cirkvi a ministerstva kultúry hovorí o zachovaní súčasného modelu financovania. Nenachádzame tak požiadavku cirkvi na zmenu tohto modelu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Poslanec Jarjabek hovorí o požiad...

success
error