DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Máte pravdu, taký typ zmluvy, aký má podpísaný Slovensko so Svätou stolicou, taký typ nemá žiaden štát na svete. Sú rôzne iné typy zmlúv, ale konkrétne takúto zmluvu žiaden iný štát nemá.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Vatikánska zmluva nepredstavuje zmluvu cirkvi a štátu, ale je ekvivalentom zmluvy medzi dvomi štátmi. V tomto sa od právnych aktov iných krajín a cirkvi odlišuje. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zmluva Slovenska a Svätej stolice je výnimočná tým, že je nadradená ďalším právnym predpisom v štáte. Ako v diskusii odznelo, Slovensko neprijalo najkontroverznejšie časti o výhrade vo svedomí a financovaní cirkvi. Od roku 2004 však u nás platia časti zmluvy o financovaní katolíckej výchovy a vzdelávania, a o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách  a ozbrojených zložkách SR.

Túto zmluvu kritizovali po jej prijatí europoslanci, varovali pred ,,medzinárodnou zmluvou o ľudských právach" a vnímali ju ako nebezpečný precedens. Časopis Politické vedy tvrdí, že zmluvu s tak silným postavením cirkvi nemajú podpísanú ani typicky katolícke krajiny ako Poľsko, Taliansko či Španielsko. Nezaradený poslanec Krajcer správne hovorí o tom, že žiadnu zmluvu tohto typu iný štát na svete nemá.  

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error