DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

...pravdou je aj to, že zmluvu (so Svätou stolicou, pozn.) nie je možné jednostranne vypovedať, jedine so súhlasom oboch strán a za takéhoto predpokladu je možné aj meniť a upravovať.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Na základe informácií uvedených Danielom Krajcerom o možnostiach vypovedania Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou hodnotíme tento výrok ako pravdivý, pretože zmluva sa dá so súhlasom oboch strán meniť a dopĺňať. 

Článku 25 uvádza, že: "Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.“ 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error