DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

V základnej zmluve, v samotnej preambule alebo v úvode základnej zmluvy so Svätou stolicou sa uvádza nasledovné. Slovenská republika a Svätá stolica vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem. Inými slovami, pri tejto zmluve Slovenská republika vychádza zo svojej ústavy, ktorá je plne rešpektovaná aj touto zmluvou. Čo je v článku 1 našej slovenskej ústavy? Nasledovné: Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu, ani náboženstvo, bodka.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Výrok považujeme za pravdivý, pretože časť preambuly Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou znie: "Slovenská republika a Svätá stolica,vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem a Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva...sa dohodli takto..." Takisto  čl. 1 (1) Ústavy SR hovorí, že: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error