DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Jarjabek

SMER-SD

...to (zmena financovania, pozn.) bola skutočne jedna požiadavka aj z cirkevných kruhov.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Nepravda

Verejná diskusia o zmene financovania cirkví sa vedie už dlhší čas. Posledný záver rokovaní cirkvi a ministerstva kultúry hovorí o zachovaní súčasného modelu financovania. Nenachádzame tak požiadavku cirkvi na zmenu tohto modelu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Poslanec Jarjabek hovorí o požiadavke na zmenu financovania vychádzajúcu z cirkevných kruhov, práve cirkev však tento proces viackrát spomalila. Ešte v roku 2013 mala v rámci práce expertnej skupiny zameranej na zmenu financovania vydať súpis svojho majetku, čo sa dodnes nestalo a údaje si museli zamestnanci ministerstva kultúry hľadať sami. V roku 2014 potom cirkev podmienila zmenu financovania navrátením majetku, ktorý ešte nezískala v reštitúciách v rokoch 1993 a 2005, čím tak zmenu financovania načas zablokovala.
Aktuality.sk, august 2014: 
,,V rámci toho, keby sa malo nejakým spôsobom meniť financovanie cirkví a náboženských spoločností, katolícka cirkev a všetky ostatné cirkvi, ktoré sú na Slovensku, budú musieť a legitímne položia otázku, čo s majetkom, ktorý cirkvám ešte vrátený nebol." 

Ministerstvo kultúry ponúklo cirkvi tri možnosti financovania - asignačnú daň, príspevky pre cirkvi podľa počtu jej členov a súčasný model priamej podpory zo štátneho rozpočtu. Záver z rokovaní s cirkvou tlmočil verejnosti minister kultúry Marek Maďarič podľa TASR v tom zmysle, že ,,cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku sa v zásade prikláňajú k pokračovaniu súčasného modelu ich financovania." Demagog.sk neobjavil požiadavku cirkvi na zmenu financovania, skôr išlo o diskusie a reakcie na návrhy vlády. Preto výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error