DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

My si myslíme, že stav financovania cirkvi, ktorý je upravovaný komunistickým zákonom z roku 1949 nie je zdravý pre žiadnu zo zúčastnených strán. Ani pre štát, ani pre občanov, ani pre cirkvi samotné a treba povedať, že odluka cirkvi od štátu je poslednou nesplnenou požiadavkou novembra ´89.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Financovanie cirkví upravoval zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom z roku 1949. Zrušenie tohto zákona a odlúčenie cirkví od štátu bolo jednou z požiadaviek VPN z novembra 1989. Táto požiadavka doteraz nebola ani čiastočne splnená. Tento výrok Daniela Krajcera hodnotíme ako pravdivý.

Tento zákon sa dočkal v piatich novelizácií, ktoré upravujú len čiastkové záležitosti zákona, ako napr. valorizáciu platov duchovných,či kontroly a správy o hospodárení len registrovaných cirkví. 

Zákon 218/1949 Sb. zo dňa 14.októbra 1949 v § 1 uvádza: 

"Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným  cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú  úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada." 

§ 3 upravuje pojem osobné pôžitky, pod ktorými sa myslia:
a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.

Medzi 12 požiadavkami VPN (Verejnosť proti násiliu) predstavenými 20. novembra 1989 boli sloboda tlače, sloboda zhromažďovania sa, spolčovania sa, sloboda podnikania, demokratická federácia medzi Slovensko a Českom. Najdôležitejšou bolo zrušenie straníckeho monopolu KSČ a poslednom doteraz nenaplnenou bolo odlúčenie cirkví od štátu. (pdf, str. 16)

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error