DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Treba povedať, že Slovensko je jednou z posledných krajín v Európskej únii, kde zotrvávame na takom modeli financovania, ktorý teda nám upravuje komunistický zákon z roku 1949. Dokonca aj v susednom Poľsku, ktoré je vnímané ako katolícka krajina, zaviedli odluku cirkvi od štátu s platnosťou od 1. januára 2014.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Financovanie cirkví upravuje zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom z roku 1949. Tento zákon bol schválený konkrétne 14.10.1949. Od 1. januára 2014 si veriaci v Poľsku financujú cirkev samostatne, čo potvrdzuje pravdivosť aj druhej časti výroku D. Krajcera.

Zákon 218/1949 Sb. zo dňa 14.októbra 1949 v § 1 uvádza: 

"Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným  cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú  úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada." 

§ 3 upravuje pojem osobné pôžitky, pod ktorými sa myslia:
a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.



Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error