DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Áno, ja vnímam, že v podstate nie je žiadna politická strana v slovenskom parlamente v súčasnosti, ktorá by jednoznačne povedala, že odmietam odluku cirkvi od štát. KDH má odluku vo svojom programe od roku 2006.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Je pravdou, že strana KDH vo svojom volebnom programe v roku 2006 hovorila o možnosti vypracovania alternatívnych modelov financovania cirkví, napr. formou asignačnej dane. Takisto boli kresťanskí demokrati otvorení realizácii právnych úprav zmlúv so Svätou stolicou a ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o financovaní. 


"V oblasti cirkevnej politiky štátu sa zasadíme za vypracovanie alternatívnych modelov financovania cirkví a náboženských spoločností, vrátane modelu tzv. asignačnej dane. Po zhode politických strán a cirkevných inštitúcií pripravíme návrhy právnych úprav a príslušné zmluvy so Svätou stolicou a ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o financovaní."

Vyzerá to tak, že je KDH otvorená možnosti rokovať o prípadnej odluke cirkvi od štátu. Vo volebnom programe z roku 2010 (pdf.) je stanovisko KDH nasledovné:
"Sme pripravení na dialóg a spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami." 

No zároveň sa uvádza, že:"KDH podporuje dokončenie zmluvného rámca medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou a právneho rámca vo vzťahu k registrovaným cirkvám a náboženským spoločenstvám."

V súčasnosti nie je v NR SR zastúpená žiadna politická strana, ktorá by sa verejne stavala proti odluke cirkví od štátu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error