DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Odluka cirkvi od štátu, z prieskumov verejnej mienky, má väčšinovú podporu obyvateľstva, poďme spolu rokovať s cirkvami, poďme hovoriť s tretím sektorom, ktorý je absolútne kľúčový... ...Naposledy vyšiel Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, napríklad. Ale sú aj ďalšie prieskumy.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Nepravda

Daniel Krajcer v hovorí o odluke cirkvi od štátu v kontexte zmeny financovania cirkví štátom. Podľa prieskumu SAV z roku 2014 (doc, s. 28) ale len 46,2 % opýtaných nesúhlasí so súčasným financovaním náboženských spoločností štátom. Preto tento výrok považujeme za nepravdivý.

Ten istý dokument (doc, s. 24) hovorí, že za úplnú odluku cirkvi od štátu (teda nielen vo finančnej rovine) bolo len takmer 31,3 % opýtaných. 

Na otázku: "Súhlasili by ste s prijatím zákona, podľa ktorého by boli cirkvi a náboženské spoločnosti financované iba formou poukázania časti dane od členov a sympatizantov?", odpovedalo kladne 46,5 % opýtaných (s. 25)

V poslednej dobe bol takýto výskum zorganizovaný len pod záštitou Slovenskej Akadémie Vied. Výskumu sa zúčastnilo 1215 respondentov a organizovala ho agentúra Focus.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error