DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

A druhý argument, ktorý uvádzam v súvislosti s financovaním sa explicitne o celkovom financovaní, ktoré sa týka teda platov duchovných, ..., sa hovorí akurát v článku 20 odsek 1 (zmluvy so Svätou stolicou, pozn.), jedna jediná veta, v ktorej sa uvádza nasledovné: zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi, bodka. To znamená, že do budúcna je tu nejaký záväzok, kde nie je stanovený ani obsah, ani čas, kedy obe strany takúto zmluvu uzavrú.

Štedré dotácie pre cirkvi - 09.03.2015
Pravda

Výrok považujeme za pravdivý, pretože článok 20 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou znie: (1) "Zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi." Pretože zmluva nestanovuje žiadne iné podmienky ani ohľadom rozsahu, ani času schválenia osobitnej zmluvy o finančnom zabezpečení, výrok Daniela Krajcera považujeme za pravdivý. 
Dnes financovanie cirkví upravuje zákon 218/1949 Sb. zo dňa 14.októbra 1949, ktorého § 1 uvádza: 

"Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným  cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú  úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada." 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.03.2015
success
error