DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš
Hlavná diskusia medzi  súcasným ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom a poslancom za Smer-SD Branislavom Ondrušom sa v konfrontacnej casti ostatnej relácie O 5 minút 12 odohrávala na poli sociálnej politiky. Okrem tradicnej disciplíny, interpretovania štatistík, bola hlavná pozornost venovaná inštitútu kolektívneho vyjednávania, odborom, zmenám v Zákonníku práce a trendom v sociálnej politike v krajinách EÚ. Diskusia bola v pôvodnom znení bohatá na faktické tvrdenia, avšak drvivá väcšina z nich sa odohrávala v obecnej rovine, ktorú nie je možné overit. Do nášho výberu sa tak dostalo 21 výrokov, hoci aj tu nám ostalo niekolko výrokov, ktoré sme overit nedokázali.

Jozef Mihál

Nestraníci
9 0 0 5

Branislav Ondruš

Hlas
5 0 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Jozef Mihál
 • Branislav Ondruš
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Mihál

Nestraníci

Minulý týždeň som bol v Kolárove vo fabrike na výrobu káblových zväzkov.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Správa z 1. marca 2011 hovorí, že J. Mihál si prezrel spoločnosť Kromberg Schubert s.r.o. v Kolárove, ktorá sa sa zaoberá výrobou káblov, káblových rozvodov, plastovou technológiou a mechatronikou pre najväčších automobilových výrobcov....

Jozef Mihál

Nestraníci

V rámci kolektívneho vyjednávania sa síce môže rokovať o predĺžení skúšobnej doby, ale maximálne o plus tri mesiace, to prosím pekne nie je nič iné ako zadefinovanie maxima.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

V návrhu novely Zákonníka práce sa okrem iného uvádza:"21. V § 45 ods. 1 prvá veta znie: "V pracovnej zmluve možno dohodnút skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a u vedúceho zamestnanca najviac šest mesiacov.'"...

Jozef Mihál

Nestraníci

Práve naopak tam, kde kolektívne vyjednávanie má dlhoročnú tradíciu, tam je tá nezamestnanosť najnižšia.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť nijakú štatistiku, ktorá by potvrdzovala tvrdenie ministra....

Branislav Ondruš

Hlas

Dnes máme situáciu, že necelá tretina podnikov je reálne pokrytá kolektívnym vyjednávaním.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nedokážeme overiť počet podnikov, ktoré sú pokryté kolektívnym vyjednávaním. K dispozícií máme len štúdiu L. Fultona (2009) z Európskeho odborového inštitútu (ETUI), ktorá hovorí o 35% zamestnancov, ktorí sú pokrytí kolektívnym vyjednávaním, nehovorí však o počte podnikov....

Branislav Ondruš

Hlas

Na jeseň parlamentná väčšina doslova prevalcovala v parlamente novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, v ktorom ste oslabili jeden dôležitý inštitút kolektívneho vyjednávania, ktorý bol na Slovensku uplatňovaný.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Návrh zákona,  ktorým sa mení a doplna zákon c. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov môžete nájst tu. Náplnou novely je upravenie jediného znenia pôvodného zákona, ktoré po novom znie takto:V § 7 odsek 1 znie: "(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenske...

Jozef Mihál

Nestraníci

Samozrejme, že sú dostatočné ( navrhované garancie v Zákonníku práce pozn.), sú v súlade s medzinárodnými dohovormi, sú v súlade so smernicami Európskej únie, boli sme na úrovni expertov Medzinárodnej organizácii práce v Ženeve, bol som tam ja osobne. Rokoval som s generálnym riaditeľom pánom Juanom Somaviom o našich návrhoch. Dostali sme späť spätnú väzbu. Všetko to, čo navrhujeme je absolútne v poriadku.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Na webovej stránke ministerstva práce je zverejnená správa, že minister J. Mihál rokoval s stredu 2. marca 2011 s generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie práce (ILO) Juanom Somaviom. Stretnutie podľa tlačovej agentúry TASR inicioval minister Mihál. Generálny riaditeľ MOP Juan Somavia mal pod...

Jozef Mihál

Nestraníci

Všade vo vyspelej Európe je kolektívne vyjednávanie absolútny základ akéhokoľvek dojednávania pracovných podmienok zamestnanca v nejakej firme, respektíve v nejakom odvetví.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nevieme úplne presne overiť či je kolektívne vyjednávanie absolútnym základom dojednania pracovných podmienok. K dispozícií máme štúdiu L. Fultona (2009) z Európskeho odborového inštitútu (ETUI), ktorá prehľadne ukazuje aké percento pracovníkov a ktorý sektor podlieha v  danej krajine kolektívnemu v...

Jozef Mihál

Nestraníci

Pracovná skupina začala pracovať už v novembri (na zmenách v Zákonníku práce pozn.), takže ten priestor odborári dostali, to,... sa potom vytiahli od rokovacieho stola do ulíc,...sa vrátili nakoniec k rokovaciemu stolu teraz vo februári.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Na zmenách Zákonníku práce začala pracovná skupina robiť už od novembra 2010. V decembri 2010 sa však prezident KOZ Miroslav Gazdík vyjadril, že odborári rokovanie pracovnej skupiny opustili, pretože je zbytočné aby sedeli v komisii a riešili individuálne predstavy sociálnych partnerov, pokiaľ nepoz...

Branislav Ondruš

Hlas

Vláda si do programového vyhlásenia do svojho programového vyhlásenia dala tézu, že odbory, postavenie odborov treba oslabovať, že právomoci odborov alebo práva odborov a zamestnancov sú privilégia, ktoré treba odstrániť.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády (.pdf) sa okrem iného píše: "Vláda SR zastaví plytvanie finančných prostriedkov v sociálnych podnikoch, dôsledne prešetrí ich doterajšie hospodárenie a prehodnotí opodstatnenosť ich ďalšej existencie, Vláda SR bude presadzovať zmenu Zákonníka práce a ďalších pracovnoprá...

Branislav Ondruš

Hlas

Pokiaľ hovorí pán minister o nejakom štandardne pri prerokovávaní Zákonníku práce, musím sa ohradiť, ten štandard nastavila naša vláda, keď za vlády Roberta Fica sa menil Zákonník práce, tak bol predložený na verejnú diskusiu, ministerstvo už vtedy prijímalo, už vlastne, verejné pripomienky celej širokej verejnosti.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Prinášame chronologizáciu udalostí, ktoré súviseli s prijatím Zákonníka prace: 24. február 2007 – R. Fico v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu ohľadom chystanej novely Zákonníka práce uviedol, že ZP budú môcť pripomienkovať aj občania. "Tieto pripomienky spracujeme a budeme sa nimi v prvom, d...

Jozef Mihál

Nestraníci

My sme napríklad zverejnili na našej webovej stránke, urobili, sme priestor na to, aby občania pripomienkovali nadštandard.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

TASR: "Rezort práce dáva obcanom priestor na pripomienkovanie pripravovanej novely Zákonníka práce (ZP), a to do 28. marca tohto roka. TASR o tom informovala Daniela Šulcová z mediálneho odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. 'Na internetovej stránke ministerstva nájdu obcan...

Jozef Mihál

Nestraníci

Zákonník práce ešte nie je v Zbierke zákonov, treba si uvedomiť, že vlastne sme len na začiatku oficiálneho procesu. Začalo pripomienkové konanie, bude rokovanie vlády, bude Zákonník práce v parlamente.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

TASR: "Rezort práce dáva obcanom priestor na pripomienkovanie pripravovanej novely Zákonníka práce (ZP), a to do 28. marca tohto roka. TASR o tom informovala Daniela Šulcová z mediálneho odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. 'Na internetovej stránke ministerstva nájdu ob...

Jozef Mihál

Nestraníci

Sú to napríklad krajiny ako je Nemecko, ako je Rakúsko, ako sú práve škandinávske krajiny (kde neexistuje súbeh odstupného a výpovednej lehoty pozn.).

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Materiál MPSVR:"Odstupné a jeho súbeh s výpovednou dobou Vyplatenie odstupného nie je v členských štátoch samozrejmosťou. Súbeh odstupného a výpovednej doby je možný v súčasnosti okrem Slovenska v 10 členských štátoch. Výška odstupného je vo väčšine členských štátov podrobne rozdelená podľa počtu od...

Jozef Mihál

Nestraníci

Súbeh odstupného a odchodného je dnes okrem Slovenska možný len v 10 členských štátoch Európskej únie, 16 členských štátoch súbeh výpovednej doby a odstupného nepoznajú.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Pod súbehom odstupného a výpovednej doby sa rozumie, že pokiaľ zamestnanec dostane od zamestnávateľa výpoveď, má jednak nárok na odstupné a zároveň ho nemôže zamestnávateľ prepustiť zo dňa na deň, ale až po uplynutí určenej doby, ktorá začína plynúť po tom, čo bola zamestnancovi dodaná výpoveď. Nie ...

Jozef Mihál

Nestraníci

Je to nezdanená suma (dávka v nezamestnanosti pozn.), to znamená, neplatia sa z nej dane a odvody.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Dávka v nezamestnanosti, vznik nároku, poskytovanie a výška dávky sú predmetom §104-108 zákona o sociálnom poistení po novele 543/2010 Z. z..Žiadne z ustanovení zákona nehovorí, že dávka podlieha akejkoľvek forme zdanenia....

Jozef Mihál

Nestraníci

Máme tu sociálne poistenie, ktorého súčasťou je poistenie v nezamestnanosti, keď niekto príde o prácu, tak v princípe má nárok na šesť mesiacov trvajúcu dávku v nezamestnanosti, ktorá je v slušnej výške.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50% denného vymeriavacieho základu (50% x DVZ x počet dní v mesiaci, pozn.).Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje (podporné obdobie v ...

Jozef Mihál

Nestraníci

Pobaltské krajiny majú napríklad tak ako my súbeh odstupného a výpovednej doby.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám overiť tento výrok....

Branislav Ondruš

Hlas

Írsko je krajina s najliberálnejším pracovným právom v Európskej únii.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nevieme s akým porovnaním operuje B. Ondruš, či vychádza z nejakej oficiálne zverejnenej štatistiky, ktorá hodnotí pracovné práva v jednotlivých krajinách EÚ, alebo je to len jeho súkromný odhad.Nám sa nepodarilo nájsť žiadne nezávislé hodnotenie, ktoré by sa stotožňovalo s hodnotením B. Ondruša....

Branislav Ondruš

Hlas

Pozrite sa, ja som priniesol môžem ukázať takúto mapku, na ktorej vidieť vývoj nezamestnanosti v jednotlivých krajinách Európskej únie po spustení krízy až teda do februára minulého roka a tie tmavé krajiny, pozrite sa, napríklad Írsko alebo tu sú Pobaltské krajiny. Tie tmavé krajiny to sú tie, kde bol najväčší nárast nezamestnanosti.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

B. Ondruš nakrátko ukazuje mapku krajín EÚ, z ktorej ale nie je presne zjavné o čo ide. Výrok preto hodnotíme na základe komentára B. Ondruša k tejto mapke t.j. vývoj nezamestnanosti v Írsku a Pobaltských krajinách. Z databázy Eurostatu sme preto vybrali krajiny, kde bol nárast nezamestnanosti v ost...

Branislav Ondruš

Hlas

Jedným z nich by mohol byť napríklad vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po tom, čo bola prijatá podobná alebo podobne zameraná novela Zákonníka práce, keď bol ministrom práce pán Kaník. Celé mesiace, celý vyše roka tam vývoj nezamestnanosti potom, po tejto novele bol negatívny, vlastne nezamestnanosť stúpala.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

Novela Zákonníka práce vedená ministrom Kaníkom bola účinná od 1. júla 2003. Podľa údajov Štatistického úradu bola miera nezamestnanosti v 2. a 3. kvartáli roku 2003 17,0%; v 3. kvartáli 2004 17,5% a v 1. kvartáli 2005 tiež 17,5%.Treba ale dodať, že od 2. kvartálu roku 2005 miera nezamestnanosti kle...

Jozef Mihál

Nestraníci

Žiaľ, za posledné roky sa nám nezamestnanosť z pôvodných 7% vyšplhala až na súčasných 13 až 14%.

O 5 minút 12 - 14.03.2011
Pravda

V januári bola nezamestnanosť podľa Ústredia práce 12,98%.Najnižšie za posledných osem rokov bola nezamestnanosť v auguste 2008, kedy dosiahla hodnotu 7,36%.Tabuľku nezamestnanosti nájdete na pravda.sk....

success
error