DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Práve naopak tam, kde kolektívne vyjednávanie má dlhoročnú tradíciu, tam je tá nezamestnanosť najnižšia.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť nijakú štatistiku, ktorá by potvrdzovala tvrdenie ministra.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error