DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Všade vo vyspelej Európe je kolektívne vyjednávanie absolútny základ akéhokoľvek dojednávania pracovných podmienok zamestnanca v nejakej firme, respektíve v nejakom odvetví.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nevieme úplne presne overiť či je kolektívne vyjednávanie absolútnym základom dojednania pracovných podmienok.

K dispozícií máme štúdiu L. Fultona (2009) z Európskeho odborového inštitútu (ETUI), ktorá prehľadne ukazuje aké percento pracovníkov a ktorý sektor podlieha v  danej krajine kolektívnemu vyjednávaniu. Podiel zamestnancov, ktorí kolektívnemu vyjednávania podliehajú sa líši od krajiny ku krajine. V Rumunsku je to napr. až 100% zamestnancov, na druhej strane v Litve len 10%. Štúdia tiež upozorňuje, že podmienky a úrovne vyjednávania sa rovnako líšia podľa jednotlivých krajín.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error