DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

V rámci kolektívneho vyjednávania sa síce môže rokovať o predĺžení skúšobnej doby, ale maximálne o plus tri mesiace, to prosím pekne nie je nič iné ako zadefinovanie maxima.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

V návrhu novely Zákonníka práce sa okrem iného uvádza:

"21. V § 45 ods. 1 prvá veta znie: "V pracovnej zmluve možno dohodnút skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a u vedúceho zamestnanca najviac šest mesiacov.'"

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error