DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Pozrite sa, ja som priniesol môžem ukázať takúto mapku, na ktorej vidieť vývoj nezamestnanosti v jednotlivých krajinách Európskej únie po spustení krízy až teda do februára minulého roka a tie tmavé krajiny, pozrite sa, napríklad Írsko alebo tu sú Pobaltské krajiny. Tie tmavé krajiny to sú tie, kde bol najväčší nárast nezamestnanosti.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

B. Ondruš nakrátko ukazuje mapku krajín EÚ, z ktorej ale nie je presne zjavné o čo ide. Výrok preto hodnotíme na základe komentára B. Ondruša k tejto mapke t.j. vývoj nezamestnanosti v Írsku a Pobaltských krajinách. Z databázy Eurostatu sme preto vybrali krajiny, kde bol nárast nezamestnanosti v ostatných rokoch najprudší.

Vývoj nezamestnanosti vo vybraných štátoch EU v %: 


2007 2008 2009 2010 Rozdiel medzi rokmi 2007 a 2010
Estónsko 4,7 5,5 13,8 16,9                    12,2
Litva 4,3 5,8 13,7 17,8                    13,5
Lotyšsko 6,0 7,5 17,1  *                    11,1 **
Írsko 4,6 6,3 11,9 13,5                     8,9
Španielsko 8,3 11,3 18,0 20,1                    11,8
Slovensko 11,1
9,5 12,0 14,5                     3,4
EÚ 27 7,2 7,0 8,9 9,6                     2,4


* údaj nie je k dispozícii
** ide o rozdiel medzi rokmi 2007 a 2009

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error