DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Írsko je krajina s najliberálnejším pracovným právom v Európskej únii.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Neoveriteľné

Nevieme s akým porovnaním operuje B. Ondruš, či vychádza z nejakej oficiálne zverejnenej štatistiky, ktorá hodnotí pracovné práva v jednotlivých krajinách EÚ, alebo je to len jeho súkromný odhad.

Nám sa nepodarilo nájsť žiadne nezávislé hodnotenie, ktoré by sa stotožňovalo s hodnotením B. Ondruša.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error