DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Na jeseň parlamentná väčšina doslova prevalcovala v parlamente novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, v ktorom ste oslabili jeden dôležitý inštitút kolektívneho vyjednávania, ktorý bol na Slovensku uplatňovaný.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

Návrh zákona,  ktorým sa mení a doplna zákon c. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov môžete nájst tu. Náplnou novely je upravenie jediného znenia pôvodného zákona, ktoré po novom znie takto:

V § 7 odsek 1 znie:

"(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (dalej len 'ministerstvo') môže ustanovit právnym predpisom, že kolektívna zmluva vyššieho stupna je záväzná aj pre zamestnávatela, ktorý nie je clenom organizácie zamestnávatelov, ktorá túto zmluvu uzavrela, len ak tento zamestnávatel s rozšírením kolektívnej zmluvy vyššieho stupna súhlasí."

Predkladatelmi tohto návrhu zákona sú poslanci L. Kaník, L. Jurcík, A. Pridal, L. Solymos a S. Janiš. Z nového znenia zákona je zjavné, že kolektívna zmluva vyššieho stupna je pri zamestnávateloch, ktorý nie sú clenmi organizácie zamestnávatelov po novom podmienená ich súhlasom. To znamená, že je to oslabenie inštitútu kol. zmluvy v neprospech zamestnancov a odborov v takejto firme, ak predtým takýto súhlas potrebný nebol.

"Prevalcovanie" je hodnotový súd B.Ondruša, ktoré nehodnotíme, ale dokladáme hlasovania ako postupoval zákon v parlamente.

Hlasovania o tomto návrhu zákona:

20. októbra 2010 - Prvé cítanie. Hlasovanie o návrhu poslankyne V. Tomanovej, nepokracovat v rokovaní o návrhu zákona.

Za: 67 poslancov

Proti: 78 poslancov

20. októbra 2010 - Prvé cítanie. Hlasovanie o návrhu poslanca B. Ondruša, vrátit návrh zákona na dopracovanie.

Za: 66 poslancov

Proti: 79 poslancov

14. decembra 2010 – Druhé cítanie. Hlasovanie o návrhu poslanca B. Ondruša, vrátit návrh zákona na dopracovanie.

Za: 64 poslancov

Proti: 77 poslancov

14. decembra 2010 – Druhé cítanie. Hlasovanie o pozmenujúcich návrhoch zo spolocnej správy výborov - body 1 a 2.

Za: 79 poslancov

Proti: 59 poslancov

14. decembra 2010 – Druhé cítanie. Hlasovanie o pozmenujúcich návrhoch zo spolocnej správy výborov - body 3 a 4.

Za: 79 poslancov

Proti: 57 poslancov

14. decembra 2010 – Druhé cítanie. Hlasovanie o pozmenujúcich návrhoch zo spolocnej správy výborov - body 5 a 6.

Za: 2 poslanci

Proti: 134 poslancov

14. decembra 2010 – Druhé cítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu cítaniu ihned.

Za: 79 poslancov

Proti: 38 poslancov

14. decembra 2010 – Tretie cítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

Za: 79 poslancov

Proti: 60 poslancov

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error