DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Sú to napríklad krajiny ako je Nemecko, ako je Rakúsko, ako sú práve škandinávske krajiny (kde neexistuje súbeh odstupného a výpovednej lehoty pozn.).

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Neoveriteľné

Materiál MPSVR:

"Odstupné a jeho súbeh s výpovednou dobou

Vyplatenie odstupného nie je v členských štátoch samozrejmosťou. Súbeh odstupného a výpovednej doby je možný v súčasnosti okrem Slovenska v 10 členských štátoch. Výška odstupného je vo väčšine členských štátov podrobne rozdelená podľa počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa. V niektorých členských štátoch sa odstupné diferencuje podľa kvalifikácie pre povolanie. Niektoré členské štáty priznávajú nárok na odstupné až po odpracovaní najmenej jedného roka (napríklad Francúzsko) či dokonca až po odpracovaní najmenej piatich rokov (Luxembursko). V niektorých členských štátoch zamestnávateľ namiesto výpovednej doby môže zamestnancovi vyplatiť určité peňažné plnenie zodpovedajúce dĺžke neuplatnenej výpovednej doby - rovnakú možnosť navrhujeme aj v novele Zákonníka práce


Nemecko
- spravidla za každý odpracovaný rok polmesačné odstupné. Súbeh odstupného a výpovednej doby nie je možný."

Ako je to v škandinávskych krajinách a Rakúsku nevieme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error