DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Je to nezdanená suma (dávka v nezamestnanosti pozn.), to znamená, neplatia sa z nej dane a odvody.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

Dávka v nezamestnanosti, vznik nároku, poskytovanie a výška dávky sú predmetom §104-108 zákona o sociálnom poistení po novele 543/2010 Z. z..

Žiadne z ustanovení zákona nehovorí, že dávka podlieha akejkoľvek forme zdanenia.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error