DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Máme tu sociálne poistenie, ktorého súčasťou je poistenie v nezamestnanosti, keď niekto príde o prácu, tak v princípe má nárok na šesť mesiacov trvajúcu dávku v nezamestnanosti, ktorá je v slušnej výške.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50% denného vymeriavacieho základu (50% x DVZ x počet dní v mesiaci, pozn.).

Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje (podporné obdobie v nezamestnanosti):

· šesť mesiacov (ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie),

· štyri mesiace (ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error