DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Súbeh odstupného a odchodného je dnes okrem Slovenska možný len v 10 členských štátoch Európskej únie, 16 členských štátoch súbeh výpovednej doby a odstupného nepoznajú.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

Pod súbehom odstupného a výpovednej doby sa rozumie, že pokiaľ zamestnanec dostane od zamestnávateľa výpoveď, má jednak nárok na odstupné a zároveň ho nemôže zamestnávateľ prepustiť zo dňa na deň, ale až po uplynutí určenej doby, ktorá začína plynúť po tom, čo bola zamestnancovi dodaná výpoveď. Nie vo všetkých krajinách je uplatňovanie obidvoch týchto inštitútov v jednom čase pravidlom, tak ako argumentuje J. Mihál.

Bližšie sa k tejto otázke vyjadruje materiál, ktorý je zverejnený na stránkach Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny. Ten hovorí:

"Odstupné a jeho súbeh s výpovednou dobou

Vyplatenie odstupného nie je v členských štátoch samozrejmosťou. Súbeh odstupného a výpovednej doby je možný v súčasnosti okrem Slovenska v 10 členských štátoch. Výška odstupného je vo väčšine členských štátov podrobne rozdelená podľa počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa. V niektorých členských štátoch sa odstupné diferencuje podľa kvalifikácie pre povolanie. Niektoré členské štáty priznávajú nárok na odstupné až po odpracovaní najmenej jedného roka (napríklad Francúzsko) či dokonca až po odpracovaní najmenej piatich rokov (Luxembursko). V niektorých členských štátoch zamestnávateľ namiesto výpovednej doby môže zamestnancovi vyplatiť určité peňažné plnenie zodpovedajúce dĺžke neuplatnenej výpovednej doby - rovnakú možnosť navrhujeme aj v novele Zákonníka práce


Dánsko
- pre robotnícke povolania nie je odstupné nárokovateľné. Pre kvalifikované povolania: do 12 odpracovaných rokov 1-mesačné odstupné, do 15 rokov 2-mesačné odstupné, do 18 rokov 3-mesačné odstupné. Súbeh odstupného a výpovednej doby nie je možný.

Nemecko
- spravidla za každý odpracovaný rok polmesačné odstupné. Súbeh odstupného a výpovednej doby nie je možný.

Holandsko
- ak je prepustenie opodstatnené, nie je žiadne odstupné (vtedy sa uplatňuje výpovedná doba). Inak spravidla pre zamestnancov do 40 rokov za každý odpracovaný rok jednomesačné odstupné, pre zamestnancov medzi 40 až 50 rokmi veku za každý odpracovaný rok 1,5-mesačné odstupné, pre zamestnancov nad 50 rokov za každý odpracovaný rok 2-mesačné odstupné. Súbeh odstupného a výpovednej doby nie je možný.

Slovensko
- do 5 odpracovaných rokov 2-mesačné odstupné, nad 5 odpracovaných rokov 3-mesačné odstupné. Odstupné sa poskytuje v súbehu s výpovednou dobou (zamestnanec má nárok na uplatnenie výpovednej doby i na výplatu odstupného)."


Tento materiál hodnotíme ako relevantný a výrok J. Mihála ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error