DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek
Ivan Mikloš s Jánom Pociatkom z pohladu diváka velmi dôkladne odargumentovali privatizáciu teplární. Oproti minulým reláciám sme sa od Ivana Mikloša dozvedeli novú informáciu, že síce sú niektoré teplárne ziskové, ich zisk však pochádza z predaja emisných povoleniek. Po overení Miklošovho výroku konštatujeme, že tento argument je správny. Jedná sa o relevantný argument o privatizácii "ziskových" teplární. 

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS
8 2 4 4

Ján Počiatek

SMER-SD
23 1 0 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ivan Mikloš
 • Ján Počiatek
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Počiatek

SMER-SD

Súčasná vláda čo jedine dokázala ešte urobiť, aj ďalšiu vec, ktorú sme mali v rámci uznesenia a hlavne v rámci taktiky zvyšovania úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety, tak zrušili náš návrh na materiál technické zabezpečenie systému ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ako aj zavedenie finančnej akadémie, pretože úloha kvôli neaktuálnosti.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Na základe uznesenia c. 98/2011 vláda zrušuje:"A.55. - v úlohe B.2 uznesenia vlády SR c. 734 zo 14.10.2009 pre podpredsedu vlády a ministra financií – v spolupráci so spolugestormi opatrení zabezpecovat plnenie úloh z akcných plánov, uvedených v prílohe Implementacnej správy 2009 – v opatrení 'Zvýše...

Ján Počiatek

SMER-SD

Tento balík (bankový balík prijatý minulou vládou, pozn.) tak, ako bol zavedený dáva len možnosť sprehľadniť výšku poplatkov v bankách, čo je nespochybniteľné, že tie poplatky v niektorých častiach sú vyššie ako aj v iných krajinách a tá poplatková politika bánk je dnes veľmi neprehľadná. Samozrejme súčasná vláda, prvé ako veľké politické gesto urobila čo? Zrušila tento základný bankový produkt, pritom to bola jediná naša ambícia a snaha bola sprehľadniť poplatkovú politiku bánk pre bežných občanov.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu z júna 2010 zaviedla vláda tzv. základný bankový produkt, ktorý mali poskytovať všetky banky od októbra 2010. Novelou zákona ...

Ján Počiatek

SMER-SD

Od 1.1.2005 k 1.7.2010 poklesol počet zamestnancov Carga z 12 245 na 9 553, čiže tiež sa postupne znižoval počet zamestnancov, ale veľmi citlivo.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK Cargo) bol evidenčný počet zamestnancov k 1.1.2005 projektovaný na úrovni 12 256 osôb. Údaje z 1.7.2010 sa nám zistiť nepodarilo, ale tie zo začiatku júna 2010 naznačujú podobné čísla ako vyjadrenie Jána Počiatka. Začiatkom júna 2010 bolo v spol...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

V súvislosti s protipovodňovým programom už bolo vytvorených niekoľko tisíc pracovných príležitostí.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Nepravda

V clánku sme.sk z augusta 2010 sa v súvislosti s prácami na protipovodnových opatreniach píše:"Predpokladáme, že bude vytvorených asi pättisíc pracovných miest,“ hovorí Devanová, hovorkyna ministerstva práce.Další clánok na s24.sk z marca 2011 uvádza:"Drobné vodné toky a odvodnovacie systémy na Slov...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Všetky tieto tri spoločnosti sú na pokraji krachu. Uznali to mimochodom aj odborári (nutnosť prepúštať, pozn.), teda zástupcovia zamestnancov a myslím si, že dôkazom toho je skutočnosť, že v Železničnej spoločnosti už došlo k uzavretiu kolektívnej dohody, kde odborári súhlasili s týmto ozdravením napriek tomu, že veľmi ťažkým programom.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Zavádzajúce

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Alexander Buzinkay informoval 19. januára 2010 tlačovú agentúru TASR, že vedenie spoločnosti predstavilo odborárom súčasnú kritickú ekonomickú a finančnú situáciu, v ktorej sa spoločnosť nachádza. "Manažment ZSSK informoval zástupcov zamestnancov o do...

Ján Počiatek

SMER-SD

Plus navyše z deficitu sme museli uhradiť 750 mil. Sk, kde sme sanovali neuhradené výkony vo verejnom záujme, aby som bol úplne presný - z rokov 1997 až 2002, čo si dokonca sami priali v roku 2003 - Uznesenie 1178, že to vyriešia do júna 2004. Myslíte si, že niečo vyriešili? Nič nevyriešili.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

Uznesenie vlády č. 1178/2003 ukladá ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií podpredsedovi vlády a ministrovi financií podľa bodu D.4. vyriešiť spôsob vyrovnania zostatku pohľadávky Železničnej spoločnosti, a. s. voči štátu za neuhradené výkony vo verejnom záujme ...

Ján Počiatek

SMER-SD

Hneď po nástupe do vlády sme my po svetovom hospodárení najmä predstaviteľov alebo mnohých predstaviteľov súčasnej vlády v tomto sektore, sme museli prevziať do dlhu dlh železníc v objeme 19 mld. vtedajších slovenských korún.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

Túto informáciu sa nám nepodarilo overiť. ...

Ján Počiatek

SMER-SD

My sme vtedy zvolili stratégiu, pretože ich biznis plán, ktorý priniesli hovoril o tom, že by sa z tejto situácie vedeli dostať, tak sme im poskytli len návratnú finančnú výpomoc. Tú mimochodom už súčasná vláda preklasifikovala, alebo inými slovami notifikovala ju spätne za rok 2009 nie ako pôžičku, ale ako transfer a prilepila to k nášmu deficitu, o čom sa samozrejme deficit navýšil a dnes veľmi radi vykrikujú, že aký bol ten deficit veľký.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Podľa výročnej správy (.pdf) z roku 2009 prijala spoločnosť ZSSK Cargo štátnu finančnú výpomoc vo výške 165,97 milióna EUR na riešenie finančných problémov. O návratnej finančnej výpomoci sa rozhodlo uznesením vlády č. 173 zo 4. marca 2009.Podľa dokumentu "Výsledok hospodárenia verejnej správy v met...

Ján Počiatek

SMER-SD

Potom ale prišla kríza, kotrá teda naozaj, bohužiaľ, veľmi ťažko doľahla napríklad na Cargo dramatickým poklesom objemu prepravy, čo je nespochybniteľné a tým pádom sa dostali železnice do ťažkostí a bolo im treba pomôcť.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Vývoj nákladnej prepravy: v tis. ton   2006  2007  2008  2009 Dovoz 18 454 19 015 16 790 13 929 Vývoz 12 204 11 639 10 280   8 428 Tranzit 13 013 12 116 11 996   7 547 Vnútro   6 384   6 384   5 459   3 886 SPOLU 50 055 49 154 44 525 33 790...

Ján Počiatek

SMER-SD

Po veľmi dlhej dobe Cargo sa dostalo v roku 2008 do zisku.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Každoročne v období 2002 - 2007 vykazovalo Cargo Slovakia, a.s. mínusové hospodárenie:r. 2002 (.pdf): - 477,1 mil. Sk./ - 15 836 818,7 eur*r. 2003 (.pdf): - 4 826,3 mil. Sk./ - 160 203 810,7 eur*r. 2004 (.pdf): - 1 449,6 mil. Sk/ - 48 117 904, 8 eur*r. 2005 (.pdf): - 713,034 mil. Sk/ - 23 668 392,8 ...

Ján Počiatek

SMER-SD

Tak, ako Cargo dlhodobo za vlády, v ktorej sedel aj tuto pán Mikloš v minulosti, veľmi zle hospodárilo.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Výsledky hospodárenia železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za roky 2002 - 2006 sú nasledovné:r. 2002 (.pdf): - 477,1 mil. Sk./ - 15 836 818,7 eur *r. 2003 (.pdf): - 4 826,3 mil. Sk./ - 160 203 810,7 eur *r. 2004 (.pdf): - 1 449,6 mil. Sk/ - 48 117 904, 8 eur *r. 2005 (.pdf): - 713,034 mil. S...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Práve preto my už sme prijali niektoré opatrenia, napríklad na jeseň v novele zákona o bankách sme zaviedli, že banka musí dopredu dva mesiace informovať klienta, ak mu chce meniť úrokovú sadzbu, zaviedli sme možnosť splatiť starú hypotéku novou, aby jednoducho v priebehu tých dvoch mesiacov klient mohol si porovnať ponuky iných bánk a ak nájde inú banku, dva mesiace dopredu je upozornený, ak mu banka chce meniť

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V schválenom znení novely zákona o bankách je bod č. 45 nasledovný:"V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasném...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Pán Počiatek hovorí, že úroky na hypotéky máme najvyššie v eurozóne. Máme, pán Počiatek a mali sme celé 4 roky, čo ste vládli a neurobili ste s tým nič.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Na základe grafov, údajov ECB (.pdf), ktoré sú dostupné na stránke Inštitút finančnej politiky je zrejmé, že úrokové sadzby na Slovensku patria v rámci eurozóny medzi najvyššie počas väčšiny sledovaného obdobia (od roku 2004,pozn.).Existujú krátke obdobia v rade mesiacov a druhy hypoték v rámci ktor...

Ján Počiatek

SMER-SD

Moderátor: Pán poslanec, prečo nezaviedla bankovú dań vláda Róberta Fica, prosím vás? Počiatek: No jednak preto, že sme takisto čakali, ako sa vyvinie diskusia v rámci európskeho kontextu a táto debata sa uzavrela až v lete minulého roku.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V správe (pdf.) zo summitu EÚ z dňa 17. júna 2010 sa uvádza:"Európska rada súhlasí s tým, že členské štáty by mali zaviesť režimy odvodov a daní pre finančné inštitúcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozdelenie záťaže a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových rizík. Takéto odvody alebo da...

Ján Počiatek

SMER-SD

Potom sa pýtam, ako je možné, že tie bankové poplatky stúpli teraz, stúpli aj bez toho, aby bola takáto banková daň zavedená?

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Denník Pravda informuje o tom, že  viaceré banky zvýšili ceny služieb, pričom zdražovanie už ohlásila aj Slovenská sporiteľňa i ČSOB....

Ján Počiatek

SMER-SD

Úroky na hypotéky máme naozaj najvyššie v celej eurozóne.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Inštitút finančnej politiky porovnal úroky pri hypotékach (.pdf)  na základe údajov ECB úrokové sadzby na Slovensku so sadzbami v ďalších šesť vybraných krajinách eurozóny (Eurozóna ako celok, Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko a Nemecko,pozn.).Kritériá výberu jednotlivých krají...

Ján Počiatek

SMER-SD

Pravdou zostáva, že ten zisk bánk naozaj narástol na úrovne, ktoré aj podľa posledných údajov na základe januárových čísel hovorí, že medziročný januárový nárast ziskovosti bánk je až o 30%, to znamená, že v roku 2011 je možné očakávať ešte väčšiu ziskovosť bánk ako v roku 2010.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Ako uvádza správa SITA: "Bankový sektor dosiahol v januári tohto roka na Slovensku čistý zisk 61,28 mil. eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšil o 32,5%."...

Ján Počiatek

SMER-SD

Zabudli ste spomenúť, ja mám tiež ten istý graf, že v roku 2009 tu bol jasný pokles ziskovosti, čiže nie vo všetkých rokoch bol zisk bánk vyšší ako v roku 2010 za vlády Róberta Fica.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Portál sme.sk priniesol tento graf Národnej banky Slovenska o zisku bánk v období rokov 2005 - 2010. ...

Ján Počiatek

SMER-SD

V roku 2008 stúpla daňová povinnosť bánk zo 6,1 miliardy na 7,3 preto, aj preto, že sme zmenili systém opravných položiek, ktorými sme dostali viac peňazí od bánk do daňových príjmov.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

V roku 2007 sa uskutočnila reforma zákona o dani z príjmov. Najdôležitejšie zmeny v novele zákona o dani z príjmov č. 621/2007 Z. z. účinnej od 1.1.2008 si môžete pozrieť tu. Zvýšenie daňovej povinnosti na 7,3 miliardy sa nám overiť nepodarilo....

Ján Počiatek

SMER-SD

Niektoré banky dokonca odhadujú, že bude pokles reálnych miezd v tomto roku, čo je zásadný rozdiel.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Nepravda

Podľa Výboru pre makroekonomické prognózy, kde má okrem iných zástupcu aj NBS, by mala reálna mzda v roku 2011 vzrásť o 0,2%. Rovnaký vývoj predpokladá aj materiál (.pdf) IFP MF SR. Denník Pravda prišiel  4. marca 2011 s názormi niektorých analytikov: "V odvetviach, ako je napríklad veľkoo...

Ján Počiatek

SMER-SD

Ďalšia vec je, často krát vy tu skloňujete, že ako rástli ceny v minulosti. Zabudli ste však dodať, že v každom roku vlády Róberta Fica rástli reálne mzdy.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Rast reálnej mzdy v období 2006 - 2009:2009 o 1,4%2008 o 3,3%2007 o 4,3%2006 o 3,3%...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Tu na tomto grafe je zase vidieť rozdiel úrovne bankovej dane, akú navrhuje Smer, to je ten červený stĺpec a aká bola zavedená vo Veľkej Británii, to sú tieto modré stĺpce. Desať až 15 krát vyššiu sadzbu navrhuje voči tej istej základni, pán Počiatek, navrhuje Smer, ako zaviedla krajina, ktorá mala veľké veľké náklady so záchranou bánk.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

Článok na serveri akcie.sk z januára 2011 uvádza, že "Veľká Británia počíta so zavedením bankovej dane už v tomto roku, má mať vplyv na 0,075 percenta celkových pasív." 0,075 percenta je 18krát viac ako pôvodná výška dane 1,35 % navrhovaná poslancami Smeru. Mikloš sa vyjadril v článku sme.sk z febru...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Ak vám tu ukážem graf, na ktorom je vývoj ziskovosti bánk v roku 2006 až 2010. Z toho je evidentné, že banky dosahovali za vlády Róberta Fica vyšší zisk ako je ten vlaňajší a pýtam sa vás preto, pán Počiatek, prečo ste banky nezdanili?

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Zavádzajúce

Portál sme.sk priniesol tento graf Národnej banky Slovenska o zisku bánk v období rokov 2005-2010. Kým pre roky 2006-2007 platí, čo tvrdí Mikloš, v rokoch 2008-2009 mali banky nižšie zisky ako minulý rok....

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Odcitujem pána Kažimíra, povedal na margo, keď sme schválili DPH dočasne zvýšenú o 1% s tým, že potom klesne, povedal, citujem pána Kažimíra: "Pri každom zvýšení DPH ceny rastú, no pri jej znížení neklesajú."

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V Hospodárskych novinách vyšiel ešte v septembri roku 2010 článok,  z ktorého sme vybrali výrok P. Kažimíra: "Pri každom zvýšení dane z pridanej hodnoty ceny rastú. No pri jej znížení neklesajú. Určite to povedie k zdražovaniu."...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Faktom je, že rast cien je vážna téma. Chcem len upozorniť, že ceny vrátane cien potravín rástli rýchlejšie v roku 2008 ako sú prognózy na tento rok, teda počas vlády minulej a tiež s tým veľa urobiť nevedela, jednoducho preto, že väčšina tohto rastu je daná svetovými cenami, napríklad potraviny.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

Podľa údajov Štatistického úradu SR, ceny potravín za celý rok 2008 vzrástli v priemere o 7,7%. Vo februári 2011 vzrástli medziročne ceny potravín a nealkoholických nápojov o 6,6%, avšak nepodarilo sa nám nájsť prognózu rastu cien potravín na celý rok 2011, ktorú uvádza Ivan Mikloš.Podľa makroekonom...

Ján Počiatek

SMER-SD

A ešte jedna vec, viete veľmi dobre, že časť našich bánk je vlastnená matkami, ktoré sú v Rakúsku. Rakúsko už túto daň zaviedlo, teraz nejdem riešiť v akej sadzbe, ale je pravda tá, že dividendy, ktoré odchádzajú zo Slovenska do Rakúska sú tam v rámci celého hospodárenia tej matky zaťažené práve takouto daňou. (bankovou daňou, pozn.)

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Od 1. januára roku 2011 musia špeciálnu daň  platiť aj banky v Rakúsku. Rakúske banky tak po novom odvádzajú do rozpočtu 0,055 %, resp. 0,85% z časti pasív. Tlačová agentúra TASR prišla ešte vo februári roku 2010 s informáciou, že Rakúsky vicekancelár a minister financií sa vyja...

Ján Počiatek

SMER-SD

Nechajte ma, prosím vás, dohovoriť. Toto je štandardný argument pána Mikloša, že tá daň je alebo tá sadzba je niekoľko násobne väčšia ako je napríklad vo Švédsku, ale zabudne vždy dodať to, že veľmi dôležité je, z akého základu sa táto daň vypočítava, čo je vlastne báza pre výpočet a keď je to teda tak, že vy hovoríte, že tvrdíte, že 37,5-krát, čo mimochodom nie je správne číslo, pretože ten návrh, ktorý sme do parlamentu dali má iné číslo, tak keby sme to dali z tohto vášho výpočtu, že by bolo ideálne teda zaviesť bankovú daň adekvátnu sadzbe, ktorá je vo Švédsku, čiže o 37,5-krát nižšiu, tak ten výnos, len chcem upozorniť, že ten výnos z takejto dane by bol 5 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

Nedokázali sme zistiť, aký rozdielny základ pre výpočet má pán Počiatek na mysli.Vo Švédsku je banková daň od 1.január 2011 na úrovni 0,036%, čo je 37,5 krát viac ako daň navrhovaná na začiatku Smerom-SD (1,35%). V súčasnosti však Smer-SD výšku tejto dane poopravil pravdepodobne na 0,7 percenta, v t...

Ján Počiatek

SMER-SD

Sám pán Mikloš tvrdí vo svojich analytických materiáloch, že banky sú veľmi špecifický segment dnes na trhu, dokonca v ich vlastnej analýze je, že banky sa neodôvodnene údajne obohatili na štátnej bonifikácii o 76 miliónov.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V analýze Inštitútu pre finančnú politiku (.pdf), ktorá sa zameriava na úrokovú mieru hypoték na Slovensku, sa k otázke vplyvu štátnej bonifikácie úverov na obohacovanie bánk hovorí nasledovné:"Slovenský trh s hypotekárnymi úvermi je navyše z časti deformovaný štátnou podporou, pričom na úroky má pr...

Ján Počiatek

SMER-SD

My sme chceli alternovať zvýšenie DPH zavedením bankovej, špeciálneho odvodu pre banky. Práve preto, že banky v roku 2010 oproti roku 2009 dosiahli ziskovosť vyššiu viac ako o 100 % v medziročnom porovnaní.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Strana Smer-SD v novembri 2010 navrhovala zaviesť bankovú daň so sadzbou 1,35% z oprávnených pasív ako alternatívu k navrhovanému dočasnému zvýšeniu DPH.Podľa Slovenskej Bankovej Asociácie dosiahol v roku 2010 zisk bankového sektora 513,9 mil. eur. Medziročne tak zisk bánk stúpol o 105%. ...

Ján Počiatek

SMER-SD

To sú najmä ceny potravín, ceny energií, ceny bývania, ktoré rástli výrazným spôsobom. (oproti celkovej inflácii, pozn.)

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli vo februári 2011 medziročne najviac ceny potravín a nealkoholických nápojov o 6,6%, nasledovali ceny v doprave (5,5%) a ceny bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív (4,1%).Podľa údajov zverejnených Eurostatom (.pdf), ročná inflácia vo februári 2011 ...

Ján Počiatek

SMER-SD

Inflácia nízkopríjmových skupín je ešte vyššia ako priemerná inflácia, pretože nízkopríjmové majú väčšiu váhu tých určitej spotreby v svojom spotrebnom koši a to sú najmä ceny potravín, ceny energií, ceny bývania, ktoré rástli výrazným spôsobom.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Dopad zvyšovania cien potravín, energií a bývania na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva je výraznejší než pri skupinách s vysokými príjmami. Štúdie Svetovej banky naznačujú, že ľudia s nízkymi príjmami sú citlivejší na cenové šoky potravín a v krajinách, kde sa naplno prejavila potravinová kríza, sa...

Ján Počiatek

SMER-SD

Vplyv len v januári na štvorčlennú rodinu bol 18 eur, z čoho balíček bol 12 eur navyše.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Podľa denníka Hospodárske noviny stúpli štvorčlennej rodine náklady na život v januári 2011 o 18,2 eur, z decembrových 1018,5 eur na 1036,7 eur. Vplyv vládneho balíčka pritom tvorí 12,2 eur.Podľa Inštitútu finančnej politiky (.pdf) "najvyšší absolútny nárast výdavkov by pri očakávanej inflácii 3,3% ...

Ján Počiatek

SMER-SD

Vo februári rástli medziročné ceny potravín o 6,6%.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Podľa informácií zo Štatistického úradu SR "vo februári v porovnaní s februárom 2010 boli spotrebiteľské ceny vyššie v úhrne o 3,3%. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 6,6%...."...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Odpor Smeru k privatizácii pramení z toho a dokazuje to jasne prepis nahrávky hlasu Róberta Fica, alebo hlasu veľmi podobného, keď povedal, že zabezpečil 35 až 40 plus ďalšie veci, zabezpečil tieto peniaze vlastnou hlavou, a keď doslova povedal tento hlas, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť k dispozícii pre účely volebnej kampane a ďalších vecí.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Jlas podobný Robertovi Ficovi v nahrávke, ktorá bola zverejnená denníkom SME a niektorými ďalšími médiami pred parlamentnými voľbami v júni 2010, hovorí nasledovné:"Ja len môžem povedať, že som zabezpečil, a toto môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúva, zabezpečil som na tento rok 35, na budú...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Veď nakoniec Regulačný úrad je stále obsadený ľuďmi, ktorých tam nominovala bývalá vláda.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

NR SR počas vládnutia R. Fica vo februári 2007 schválil novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, čím sa skončilo funkčné obdobie vtedajších členov regulačnej rady. O dva mesiace neskôr Ivan Gašparovič vymenoval nových členov Rady pre reguláciu. Na čele Úradu pre reguláciu sieťových odvetv...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Dnes je situácia taká, že v obidvoch týchto podnikoch (Cargo a letisko, pozn.) plus v železniciach, ktoré tiež boli štátne je situácia taká, že ich musíme doslova zachraňovať revitalizáciou a, žiaľbohu, aj prepúšťaním, pretože ak by sme to neurobili, tak práve manažmenty dosadené práve bývalou vládou...

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Bratislavské letisko Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: rok 2006: 20 177 000 Sk rok 2007: 22 952 000 Sk rok 2008: 814 837 € rok 2009: - 2 684 611 € Cargo Výsledok hospodárenia za obdobie: rok 2006: - 855 miliónov Sk rok 2007: - 252 miliónov Sk rok 2008: 83 miliónov Sk rok 2009: - 126 milióno...

Ján Počiatek

SMER-SD

Veľmi sa obávame toho, že to bude veľmi podobný scenár, ako to bolo napríklad v prípade SPP, že ceny raketovo išli práve po privatizácii hore a to isté platí pre elektrárne.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

K privatizácii elektrárni došlo v apríli 2006. Vývoj cien elektrickej energie bol v období rokov 2006-2010 nasledovný.Podľa Eurostatu cena elektrickej energie pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):január 2006 - 543 Skjanuár 2007 -  534 Skprvý polrok 2008 - 485 Skdruhá polrok 2008 - 463 Skprvý polrok 2009 -...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zároveň sú potrebné investície do týchto teplární aj preto, že napríklad sa sprísňujú ekologické kritériá v rámci EÚ.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

EÚ 19. novembra 2008 prijala Smernicu o ochrane životného prostredia (SEZ) prostredníctvom trestného práva. Za prvý test uplatnenia smernice je považovaný chemický únik v Maďarsko z roku 2010, kde došlo k vyliatiu červeného bahna z odkaliska hlinikárne do Dunaja.Správy o skúsenostiach z uplatňovani...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zvyšuje sa ich úverová zaťaženosť (štátnych teplární, pozn.).

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Zavádzajúce

Zvyšovanie úverovej zaťaženosti môžeme pozorovať takmer u každej teplárenskej spoločnosti, avšak Zvolenská teplárenská vykazuje znižovanie úverovej zaťaženosti. Platí to v absolútnom ako aj pomernom vyjadrení voči celkovým pasívam.Bankové úvery - Tepláreň Košice (.pdf), a.s. za roky 2006 - 2009 sú n...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Klesá podiel týchto spoločností (štátnych teplární, pozn.) všetkých na výrobe tepla na Slovensku.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Neoveriteľné

Tepláreň Košice, a.s. Výroba dodávkového tepla v lokalite Košice: rok 2006:  4 333 755 GJ rok 2007:  3 849 424 GJ rok 2008:  3 750 636 GJ rok 2009:  3 797 597 GJ Výroba dodávkového tepla v lokalite Prešov: rok 2006:  118 631 GJ rok 2007:  106 023 GJ rok 2008:  106 763 GJ rok 2009:  105 705 GJ Marti...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Napríklad v prípade Košickej teplárne. Ak ten zisk bol, tak bol daný predajom, aj to musím povedať, že veľmi netransparentným predajom emisií.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V rokoch 2008 a 2009 vykazovala spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. zisk vďaka predaju emisných kvót. Podľa výročnej správy (z r. 2008) spoločnosť TEKO, a.s. v roku 2008 vykazovala zisk v hodnote 62 869,3 eur. Zisk z predaja emisných kvót v tomto roku bol 10 377 016,5 eur. Podľa výročnej správy (z r. 2...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zároveň čo sa týka rastu cien, lebo ľudia sa obávajú rastu cien a to je prirodzené. Tieto ceny sú regulované.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Regulačná politika (pdf.) na obdobie 2009 - 2011:"Spôsob výpočtu maximálnej ceny tepla vychádza z princípu nákladovej metódy. Do návrhu ceny tepla je možné zahrnúť len oprávnené náklady, ktoré špecifikuje výnos a ktoré nepresahujú limitnú výšku určenú výnosom. Metódou regulácie sa zabezpečilo, že ob...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Chcem pripomenúť, že za štyri roky vlády Róberta Fica sa priemerný dlh na jedného občana takmer zdvojnásobil z 3100 eur na 5300 eur.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Zavádzajúce

Rovnaký Miklošov výrok sme už overovali pred mesiacom 20. februára 2011. Mikloš má správne čísla priemerného dlhu na obyvateľa za rok 2006 a rok 2010. V percentuálnom vyjadrení došlo od roku 2006 do roku 2010 k nárastu o 71%.Vývoj dlhu na obyvateľa podľa projektu INESS:Rok20062007200820092010Dlh na ...

Ján Počiatek

SMER-SD

No ja som čítal program a podľa programu je to zaradené na konci. (body o ktorých sa malo rokovať na mimoriadnej schôdzy - zníženie DPH, stop privatizácii teplární, banková daň, pozn.)

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

V programe 16. schôdze NRSR, ktorá bude 22. marca, budú prerokované aj dva návrhy na vydanie zákona od poslancov: R.Fica, J. Počiatka a P. Kažimíra. Spomenuté dva návrhy budú prerokované ako posledné z ostatných návrhov poslancov....

Ján Počiatek

SMER-SD

Vieme, ako sa vyvíja nezamestnanosť, tiež je najvyššia za veľmi dlhé obdobie.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Miera nezamestnanosti na Slovensku v januári 2011 dosiahla podla Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny šestrocné maximum 12,89%. Horšie výsledky boli naposledy vo februári 2005.Miera nezamestnanosti na SlovenskuOBDOBIE201120102009200820072006200520042003január12,9812,899,038,069,4511,8213,3916,60...

Ján Počiatek

SMER-SD

Na Slovensku bol v januári zaznamenaný najvyšší medzimesačný nárast inflácie v rámci EÚ.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Pravda

Podľa Eurostatu bol na Slovensku medzimesačný nárast cien v januári 2011 o 2,1% oproti decembru 2010. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sme sa tak ocitli na prvom mieste, pričom krajinou s druhou najvyššou hodnotou bolo Lotyšsko s infláciou vo výške 1,3%....

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Musím pripomenúť, že počas krízy bývalá vláda míňala, ale aj plytvala najviac zo všetkých krajín EÚ. Nárast výdavkov počas krízy bol najvyšší v celej EÚ.

O 5 minút 12 - 21.03.2011
Nepravda

Pre porovnanie v rámci EÚ slúži v štatistikách Eurostatu (.pdf) kategória Total expenditure, ktorá zahŕňa Intermediate consumption, Compensation of employees, Interest, Subsidies, Social benefits, Other current expenditure, Capital transfers payable, Capital investments.Slovensko malo za rok 2009 ce...

success
error