DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zároveň čo sa týka rastu cien, lebo ľudia sa obávajú rastu cien a to je prirodzené. Tieto ceny sú regulované.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Pravda

Regulačná politika (pdf.) na obdobie 2009 - 2011:

"Spôsob výpočtu maximálnej ceny tepla vychádza z princípu nákladovej metódy. Do návrhu ceny tepla je možné zahrnúť len oprávnené náklady, ktoré špecifikuje výnos a ktoré nepresahujú limitnú výšku určenú výnosom. Metódou regulácie sa zabezpečilo, že objem schválených fixných nákladov medziročne vzrástol len v odôvodnených prípadoch (zvýšené investície, generálne opravy, atď.). Určené ceny tepla rozhodnutím úradu podliehajú po skončení regulačného roka zúčtovaniu na skutočne vzniknuté
oprávnené náklady."

"Cenovú reguláciu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulované subjekty, ktorých počet odberných miest z distribučnej siete nepresahuje 100 000 (lokálne distribučné siete) vykonať určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify, nákladovou metódou. Základ pre výpočet cien podľa tejto metódy budú tvoriť oprávnené náklady a primeraný zisk stanovený úradom."

Presné vzorce obsahujú konkrétne vyhlášky, ktoré vydáva ÚRSO.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error