DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Práve preto my už sme prijali niektoré opatrenia, napríklad na jeseň v novele zákona o bankách sme zaviedli, že banka musí dopredu dva mesiace informovať klienta, ak mu chce meniť úrokovú sadzbu, zaviedli sme možnosť splatiť starú hypotéku novou, aby jednoducho v priebehu tých dvoch mesiacov klient mohol si porovnať ponuky iných bánk a ak nájde inú banku, dva mesiace dopredu je upozornený, ak mu banka chce meniť

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Pravda

V schválenom znení novely zákona o bankách je bod č. 45 nasledovný:

"V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:


Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru v súlade so zmluvou o hypotekárnom úvere; hypotekárna banka je povinná bezodplatne oznámiť klientovi termín:

a) uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby,

b) vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny."


Novela zákona o bankách bola NR SR schválená 3. februára 2011, legislatívny proces začal na jeseň. 

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error