DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zároveň sú potrebné investície do týchto teplární aj preto, že napríklad sa sprísňujú ekologické kritériá v rámci EÚ.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Neoveriteľné

EÚ 19. novembra 2008 prijala Smernicu o ochrane životného prostredia (SEZ) prostredníctvom trestného práva. Za prvý test uplatnenia smernice je považovaný chemický únik v Maďarsko z roku 2010, kde došlo k vyliatiu červeného bahna z odkaliska hlinikárne do Dunaja.

Správy o skúsenostiach z uplatňovania SEZ majú členské štáty predložiť Komisii do  30. apríl 2013, pričom o rok neskôr má Komisia navrhnúť dodatky k SEZ.

Na národnej úrovni však môžu byť prijaté prísnejšie opatrenia (napríklad zavedenie vnútroštátnych pravidiel upravujúce rozdelenie nákladov v prípadoch škôd zapríčinených viacerými stranami, pozn.) než tie, ktoré SEZ navrhuje.

Žo zvyšovania trestnej zodpovednosti však ešte nutne nevyplýva "sprísnenie ekologických kritérií". Žiadne ďaľšie smernice ohľadom sprísnenia ekologických štandardov sa nám nepodarilo dohľadať.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error