DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Inflácia nízkopríjmových skupín je ešte vyššia ako priemerná inflácia, pretože nízkopríjmové majú väčšiu váhu tých určitej spotreby v svojom spotrebnom koši a to sú najmä ceny potravín, ceny energií, ceny bývania, ktoré rástli výrazným spôsobom.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 21.03.2011
Pravda

Dopad zvyšovania cien potravín, energií a bývania na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva je výraznejší než pri skupinách s vysokými príjmami. Štúdie Svetovej banky naznačujú, že ľudia s nízkymi príjmami sú citlivejší na cenové šoky potravín a v krajinách, kde sa naplno prejavila potravinová kríza, sa výrazne zvýšil aj počet obyvateľov pod hranicou chudoby. OECD na svojich stránkach takisto uvádza, že zmeny cien potravín a palív výrazne ovplyvňujú infláciu najmä v krajinách s nízkymi príjmami a nižším HDP. Analogicky sa tieto tvrdenia dajú uplatniť aj na nízkopríjmové skupiny obyvateľov na Slovensku.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2011
success
error