DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ing. Ján Počiatek

SMER-SD
102 19 19 36
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Počiatek

SMER-SD

Vy ste rozbehli projekt Filiálka a zabudol na to, že nikdy tento projekt EÚ neschválila ako taký, čiže nebolo jasné, že ho vôbec bude schopná preplatiť a štúdia uskutočniteľnosti, ktorá sa nakoniec vyhodnotila za vás ukázala, že neufinancovateľný a že to Únia nikdy nepreplatí.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 24.02.2013
Pravda

Je pravdou, že boli identifikované viaceré riziká, ktoré ohrozovali schválenie projektu zo strany EK. Išlo predovšetkým o otáznu vhodnosť, účelnosť a udržateľnosť projektu, predlžovanie procesu, ako aj chýbajúce stavebné povolenia. Železnice SR vyhlásili tender na ministrovania J. Fig...

Ján Počiatek

SMER-SD

My keď sme prišli na ministerstvo, sme mali zablokovaný operačný program Doprava. Za 8 mesiacov sa nepodarilo odblokovať odkedy to zablokovala Únia tento operačný program.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 24.02.2013
Pravda

Podľa informácií na stránke Ministerstva dopravy, bolo financovanie z prostriedkov EÚ pozastavené v auguste 2011. K odblokovaniu, teda k opätovnému spolufinancovaniu projektov OPD z eurofondov, podľa portálu ministerstva došlo v júni 2012, teda približne tri mesiace po nástupe novej vlády v apríli 2...

Ján Počiatek

SMER-SD

Riadiaci orgán pod vedením pána Figeľa požiadal o preplatenie týchto neoprávnených výdavkov, čo je jasné z tejto listovej dokumentácie a na základe auditu, ktorý odhalil, že časť tých platieb, konkrétne tých 5,4 milióna, bolo neoprávnených, Brusel pozastavil platby (stavba diaľnice pri Považskej Bystrici, pozn.).

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 24.02.2013
Pravda

Tlačová správa Ministerstva dopravy, 20. februára 2013:"Európska komisia oznámila ministerstvu dopravy prerušenie uhrádzania priebežných žiadostí o platbu listom v piatok 15. februára. Dôvodom sú výsledky národného auditu č. A441 z roku 2012. Ten zistil závažné nedostatky pri overovaní oprávneností ...

Ján Počiatek

SMER-SD

Konkrétne cesty prvej triedy sú z 50 % v nevyhovujúcom stave.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 24.02.2013
Pravda

Program opráv a údržby ciest I. triedy na roky 2013 až 2017:   "Dĺžka ciest I. triedy vo vlastníctve štátu je 3 185,720 km, z toho Slovenská správa ciest spravuje 3 183,892 km. Priemerný vek krytu vozovky (obrusných vrstiev) je 40 rokov a podiel úsekov s krytom vozovky za hranicou...

Ján Počiatek

SMER-SD

Faktom však zostáva, že už 7. 12. 2011 vás upozornila Európska komisia, že tieto projekty nevyhovujú parametrom na financovanie Európskej únie. Vy ste do apríla 2012 sa nezmohli ani na to, aby ste im odpovedali.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 24.02.2013
Neoveriteľné

Minister dopravy hovorí o upozornení z decembra 2011. Demagog.sk nezistil znenie upozornenia a ani tlačovú správu, ktorá by hovorila o takomto upozornení. J. Počiatek sa odvoláva na listovú dokumentáciu medzi Ministerstvom dopravy a EK. Minister dopravy by mal najskôr zverejniť údajné listy, na zákl...

Ján Počiatek

SMER-SD

Ja vám poviem, čo sa stalo. Stalo sa to, že pán Figeľ zastavil v jeden moment výstavbu diaľníc a začal úplne nový systém. Novú éru. Táto súťaž bola jedna z prvých a bola prvá, kde urobili vo veľkom zhone aj absolútne preukazateľné, koľko trvala príprava tejto súťaže koľko bolo zmätočných otázok a odpovedí v tom, veľmi zmätočná súťaž rozdelili ju ešte navyše pôvodne jeden úsek na dva úseky, ale to nejde do týchto detailov.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 11.11.2012
Zavádzajúce

Ján Figeľ skutočne pripravil projekt nanovo. Dovtedy sa uvažovalo o výstavbe tohto úseku diaľnice formou PPP projektov. "Zákazku na úsek diaľnice D1 Jánovce - Jablonov, ktorého súčasťou je aj zrútený most, získal Váhostav v tendri za bývalej vlády. Pôvodne mali práce na deväťkilometrovom úseku stava...

Ján Počiatek

SMER-SD

Tá ponuka, ktorú pán Figeľ vyobstaral (forma skruže na danom moste pozn.) bola 3 krát lacnejšia, už v tendri 3 krát lacnejšia ako priemerná cena nacenená ostatnými uchádzačmi v tej súťaži.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 11.11.2012
Neoveriteľné

Náklady na v tendri vybranú technológiu výstavby t.j. formu skruže nedokážeme porovnať s ostatnými ponukami v tendri. Tieto informácie sú väčšinou utajené obchodným tajomstvom a nie je ich preto možné z verejných zdrojov porovnať....

Ján Počiatek

SMER-SD

Ale príčiny sú podľa mňa oveľa rozsiahlejšie. A ja si myslím a tvrdí to aj 42% firiem a množstvo iných odborníkov, a Slovenská komora stavebných inžinierov ako aj naozaj samotní robotníci, tí subdodávateľské firmy, že tento systém ako to dnes funguje v stavebníctve je chorý. Pretože cena má vplyv na kvalitu.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 11.11.2012
Pravda

Podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva na rok 2012  je považovaná zo strany stavebných firiem za problematickú oblasť legislatíva upravujúca verejné obstarávanie. Stavebnik.sk odkazujúci na túto štúdiu uvádza, že podľa ich skúseností je  väčšinou rozhodujúcim kritériom vo výbero...

Ján Počiatek

SMER-SD

Pretože napríklad projektant, ktorý projektoval a keď ste súťažili podľa projektu, ktoré vyprojektoval tento projektant, tak asi ste sa spoliehali na tie projekty. Ten konštatuje, že dodávateľom navrhnutá technológia výstavby na predmetnom moste spĺňa požiadavky a predpoklady schválenej projektovej dokumentácie.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 11.11.2012
Neoveriteľné

Nie je možné z verejných zdrojov dohladať informácie potvrdzujúce/vyvracajúce predložené vyjadrenie projektanta, vyjadrenie Národnej dialničnej spoločnosti a rovnako ani podrobnosti samotného projektu....

Ján Počiatek

SMER-SD

Ale podľa všetkej dokumentácie a konštatácia odborníkov ako je napríklad projektant stavby a renomovaní odborníci z tohto stavebného odboru konštatujú, že je tam to, čo pán Figeľ vysúťažil. Že tam bola tá technológia použitá.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 11.11.2012
Neoveriteľné

Podľa fotografii uverejnených vo viacerých denníkoch (napr. tu) bola pri výstavbe použitá podporná skruž, teda debnenie mosta spojené zo zemou. Podľa uzatvorenej zmluvy, ktorá je citovaná viacerými denníkmi (napr. Pravda a SME) sa však hovorí o použití "posuvnej podpornej skruže". Problém je ale, kt...

success
error