DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Ale príčiny sú podľa mňa oveľa rozsiahlejšie. A ja si myslím a tvrdí to aj 42% firiem a množstvo iných odborníkov, a Slovenská komora stavebných inžinierov ako aj naozaj samotní robotníci, tí subdodávateľské firmy, že tento systém ako to dnes funguje v stavebníctve je chorý. Pretože cena má vplyv na kvalitu.

Tragedia pri vystavbe dialnice v Kurimanoch - 12.11.2012
Pravda

Podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva na rok 2012  je považovaná zo strany stavebných firiem za problematickú oblasť legislatíva upravujúca verejné obstarávanie.

Stavebnik.sk odkazujúci na túto štúdiu uvádza, že podľa ich skúseností je  väčšinou rozhodujúcim kritériom vo výberovom konaní nízka cena. 88% riaditeľov stavebných spoločností je toho názoru, že najnižšia ponúknutá suma je vo výsledku väčšinou pod predpokladanými nákladmi.  „Kvalita práce je väčšinou podmienená tlakom na cenu, dodávatelia používajú čo najlacnejšie materiály a prácu vykonávajú často neodborníci. Dobrá stavebná firma radšej zákazku odmietne, nepôjde pod svoje náklady, slabšie spoločnosti zoberú zákazku aj za cenu svojich nákladov a nakoniec je kvalita mizerná, alebo nezaplatia subdodávateľom. Príkladom môže byť prepadnutie podlaží na objekte Trinity,“ popisuje Andrej Krasňanský, Manager spoločnosti Scaserv Slovensko. 42% stavebných spoločností pociťuje v dôsledku tlaku na cenu zo strany investora zhoršenie kvality svojej práce.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.11.2012
success
error